Jazyková sada knihovny datového skladu

Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library :: 7.0.8432.0 (Management Pack)

Knihovna datového skladu softwaru Microsoft System Center: Tato sada Management Pack obsahuje definice a pracovní toky pro funkce datového skladování MOM.

Management Pack Elements

Classes (5)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouseDatový sklad softwaru Microsoft System CenterMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseSystem.LogicalEntityFalseFalseTrueFalseFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AppMonitoringDatabáze App AdvisorMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.AppMonitoringMicrosoft.SystemCenter.Database.AppMonitoringFalseFalseTrueFalseFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSetSada datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSetSystem.LogicalEntityFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.StandardDataSetStandardní sada datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.StandardDataSetMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSetFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerServer pro připojení k datovému skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (2)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataWarehouseContainsDataSetDatový sklad obsahuje sadu datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataWarehouseContainsDataSetMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSetPublicFalse
Microsoft.SystemCenter.OpsMgrDWWatchers.ReferenceDWConnectorServerOdkaz mezi skupinou sledovacích nástrojů datového skladu nástroje Operations Manager a serverem pro připojení k datovému skladuMicrosoft.SystemCenter.OpsMgrDWWatchers.ReferenceDWConnectorServerMicrosoft.SystemCenter.OpsMgrDWWatcherMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerPublicFalse

ConditionDetection Modules (2)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Event.LinkedDataMapperMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Event.LinkedDataMapperAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Performance.LinkedDataMapperMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Performance.LinkedDataMapperAnyInternal

DataSource Modules (9)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderPoskytovatel změny stavu entity vydané (ve výchozím kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderCustomChannelPoskytovatel změny stavu entity vydané (ve vlastním kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderInternalZákladní poskytovatel změny stavu entity vydané do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEntityHealthStateChangeProviderInternalAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderPoskytovatel dat událostí vydaných (ve výchozím kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderCustomChannelPoskytovatel dat událostí vydaných (ve vlastním kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderInternalZákladní poskytovatel dat událostí vydaných do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedEventDataProviderInternalAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderPoskytovatel dat výkonu vydaných (ve výchozím kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderCustomChannelPoskytovatel dat výkonu vydaných (ve vlastním kanálu) do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderInternalZákladní poskytovatel dat výkonu vydaných do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishedPerformanceDataProviderInternalAnyInternal

WriteAction Modules (19)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterZapisovač dat výstrah do datového skladu (vlastní směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterDefaultRoutingZapisovač dat výstrah do datového skladu (výchozí směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterDefaultRoutingAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterInternalZákladní zapisovač dat výstrah do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.AlertDataWriterInternalAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.BulkInsertBulkDataWriterZákladní zapisovač dat hromadného vkládání do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.BulkInsertBulkDataWriterAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EntityHealthStateChangeDataWriterZapisovač událostí změny stavu entity do datového skladu (vlastní směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EntityHealthStateChangeDataWriterAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EntityHealthStateChangeDataWriterDefaultRoutingZapisovač změny stavu entity do datového skladu (výchozí směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EntityHealthStateChangeDataWriterDefaultRoutingAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterZapisovač dat událostí do datového skladu (vlastní směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterDefaultRoutingZapisovač dat událostí do datového skladu (výchozí směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterDefaultRoutingAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterInternalZákladní zapisovač dat událostí do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.EventDataWriterInternalAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterZapisovač dat výkonu do datového skladu (vlastní směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterDefaultRoutingZapisovač dat výkonu do datového skladu (výchozí směrování)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterDefaultRoutingAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterInternalZákladní zapisovač dat výkonu do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PerformanceDataWriterInternalAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeVydavatel změny stavu entity (výchozí kanál)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeAnyInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeCustomChannelVydavatel události změny stavu entity (vlastní kanál)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventDataVydavatel dat událostiMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventDataAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventDataCustomChannelVydavatel dat události (vlastní kanál)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEventDataCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataVydavatel dat výkonuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataCustomChannelVydavatel dat výkonu (vlastní kanál)Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceDataCustomChannelAnyPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.XmlBulkDataWriterZákladní zapisovač dat XML do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.XmlBulkDataWriterAnyPublic

Unit Monitor Types (7)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.2SingleEventLog2StateUnitMonitorTypeDvoustavové monitorování založené na událostiMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.2SingleEventLog2StateUnitMonitorTypePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.2SingleEventLogTimed2StateUnitMonitorTypeDvoustavové monitorování s časovačem založené na událostiMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.2SingleEventLogTimed2StateUnitMonitorTypePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.3SingleEventLog3StateUnitMonitorTypeTřístavové monitorování založené na událostiMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.3SingleEventLog3StateUnitMonitorTypePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataCollectionSlowdownUnitMonitorTypeMonitorování rychlosti shromažďování dat datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataCollectionSlowdownUnitMonitorTypePublicTrue
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DatasetRelatedFirstChanceUnitMonitorTypeDvoustavové monitorování založené na události na základě sady datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DatasetRelatedFirstChanceUnitMonitorTypePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DatasetRelatedRecoveryUnitMonitorTypeDvoustavové monitorování s časovačem založené na události na základě sady datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DatasetRelatedRecoveryUnitMonitorTypePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.WorkflowSqlServerAuthUnitMonitorTypeMonitorování konfigurace ověřování systému SQL Server pracovního toku datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.WorkflowSqlServerAuthUnitMonitorTypePublicFalse

Schema Types (3)

 IDAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.BulkDataWriterSchemaMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.BulkDataWriterSchemaPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.SqlAuthenticationSchemaMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.SqlAuthenticationSchemaPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.StandardDatasetSchemaMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.StandardDatasetSchemaPublic

Secure References (5)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ActionAccountÚčet datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ActionAccountSystem.EntityPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ConfigSynchronizationReaderAccountVyhrazenoMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ConfigSynchronizationReaderAccountSystem.EntityPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ReportDeploymentActionAccountÚčet nasazení sestavy datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ReportDeploymentActionAccountSystem.EntityPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.SdkSqlAuthenticationActionAccountÚčet ověřování serveru pro generování sestav SDK SQLMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.SdkSqlAuthenticationActionAccountSystem.EntityPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.SqlAuthenticationActionAccountÚčet ověřování systému SQL Server datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.SqlAuthenticationActionAccountSystem.EntityPublic

Aggregate Monitors (7)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Collection.Performance.RollupStav výkonu shromažďování dat do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Collection.Performance.RollupMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Collection.RollupStav shromažďování dat do datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Collection.RollupMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.DedicatedMaintenance.RollupStav procesu údržby vyhrazených dat datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.DedicatedMaintenance.RollupMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Maintenance.RollupStav údržby dat datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Maintenance.RollupMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Performance.RollupStav výkonu datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.Performance.RollupMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.RollupStav připojení a procesů datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.RollupMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.WriterMaintenance.RollupStav údržby zapisovače dat datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.ManagementServer.WriterMaintenance.RollupMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic

Rules (4)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEntityHealthStateChangeShromažďování změn stavu entityMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEntityHealthStateChangeMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceSystemTrueFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEventDataSběrač dat událostíMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEventDataMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceSystemTrueFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectPerformanceDataSběrač dat výkonuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectPerformanceDataMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceSystemTrueFalse
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeForCollectionVydavatel změn stavu entityMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishEntityHealthStateChangeForCollectionMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceSystemTrueFalse

Rule Configuration Overrides (3)

 DisplayNameIDContextTarget
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerEntityHealthStateDataStallHandlingManipulace s blokováním shromažďování stavu do datového skladu serveru pro správuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerEntityHealthStateDataStallHandlingMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEntityHealthStateChange
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerEventDataStallHandlingManipulace s blokováním shromažďování událostí do datového skladu serveru pro správuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerEventDataStallHandlingMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectEventData
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerPerformanceDataStallHandlingManipulace s blokováním shromažďování výkonu do datového skladu serveru pro správuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.EnableServerPerformanceDataStallHandlingMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouseConnectorServerMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.CollectPerformanceData

Data Warehouse Scripts (3)

 DisplayNameIDInstall ScriptUninstall ScriptUpgrade ScriptUpgrade UnsupportedAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.DatasetDebuggingSupportSkript podpory ladění sady datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.DatasetDebuggingSupportRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.DatasetDebuggingSupport.InstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.DatasetDebuggingSupport.UninstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.DatasetDebuggingSupport.UpgradeFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.MemberDatabaseSkript inicializace členské databáze datového skladuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.MemberDatabaseRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.MemberDatabase.InstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.MemberDatabase.UninstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.MemberDatabase.UpgradeFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.StandardDatasetSupportSkript podpory standardní sady datMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.StandardDatasetSupportRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.StandardDatasetSupport.InstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.StandardDatasetSupport.UninstallRes.Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Script.StandardDatasetSupport.UpgradeFalsePublic

Data Warehouse DataSets (4)

 DisplayNameIDAccessibility
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.AlertSada dat výstrahyMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.AlertPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.EventSada dat událostiMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.EventPublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.PerformanceSada dat výkonuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.PerformancePublic
Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.StateSada dat stavuMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.DataSet.StatePublic