Taalpakket infrastructuurbewaking Operations Manager System Center

Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.Infra :: 10.19.10505.0 (Management Pack)

Management pack infrastructuurbewaking Operations Manager

Management Pack Elements

Classes (2)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceManagement Configuration-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceMicrosoft.SystemCenter.OwnProcessNTServiceFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupManagement Configuration-servicegroepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.FunctionalInstanceContainerFalseFalseTrueFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroup.ContainsManagementConfigurationServiceGroupDe volledige beheergroep Operations Manager-objectgroep omvat Configuration-servicegroepMicrosoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroup.ContainsManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupInternalFalse
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupContainsServiceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupContainsServiceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupContainsServiceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServicePublicFalse
Microsoft.SystemCenter.ManagementGroupContainsManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroupContainsManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroupContainsManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupPublicFalse

Data Types (1)

 IDBaseAssemblyAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsDataItemMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsDataItemSystem.BaseDataRes.Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsDataItemInternal

DataSource Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsDataSourceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsDataSourceAnyInternal

ProbeAction Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsGetProbeActionMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsGetProbeActionAnyInternal

WriteAction Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ForceSnapshotWriteActionMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ForceSnapshotWriteActionAnyInternal

Unit Monitor Types (3)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.2SingleEventLog2StateUnitMonitorTypeGebeurteniscontrole voor gebeurtenissenlogboek voor twee gebeurtenissenMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.2SingleEventLog2StateUnitMonitorTypeInternalFalse
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.2SingleEventLogTimed2StateUnitMonitorTypeGebeurteniscontrole voor gebeurtenissenlogboek voor twee gebeurtenissen met time-outMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.2SingleEventLogTimed2StateUnitMonitorTypeInternalFalse
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsMonitorTypeMonitortype status werkitemMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemStatsMonitorTypeInternalFalse

Discoveries (3)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroupContainsManagementConfigurationServiceGroup.DiscoveryRuleDe volledige beheergroep Operations Manager-objectgroep omvat de detectieregel van de Configuration-servicegroepMicrosoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroupContainsManagementConfigurationServiceGroup.DiscoveryRuleMicrosoft.SystemCenter.AllOperationsManagerObjectsGroupTrue
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DiscoveryRuleDetectie Management Configuration-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DiscoveryRuleMicrosoft.SystemCenter.ManagementServerTrue
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DiscoveryRuleDetectie-regel voor groepslid van System Center Management Configuration-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DiscoveryRuleMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupTrue

Aggregate Monitors (10)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ConfigStoreMaintenanceWorkItemsMonitorOnderhoudsstatus configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ConfigStoreMaintenanceWorkItemsMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitorConnectiviteitsstatus Data Access-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivityMonitorStatus connectiviteit Management-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivityMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitorVerwerkingsstatus agentenaanvraagMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SynchronizationWorkItemsMonitorSynchronisatiestatusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SynchronizationWorkItemsMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemsHealthMonitorStatus werkitemMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.WorkItemsHealthMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreMaintenanceWorkItemsMonitorStatus werkitem onderhoud configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreMaintenanceWorkItemsMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SynchronizationWorkItemsMonitorSynchronisatiestatusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SynchronizationWorkItemsMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemsHealthMonitorStatus werkitemMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemsHealthMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemsHealthQueryProcessMonitorStatus werkitem statusqueryMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemsHealthQueryProcessMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic

Dependency Monitors (1)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementGroup.ManagementConfigurationGroup.AvailabilityRollupTotalisatie beschikbaarheidsstatus Management Configuration-servicegroepMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroup.ManagementConfigurationGroup.AvailabilityRollupMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroupWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.SystemCenter.ManagementGroupContainsManagementConfigurationServiceGroupAvailabilityHealthTrueFalsePublic

Unit Monitors (32)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.AgentAssignmentWorkItemMonitorStatus van agenttoewijzingMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.AgentAssignmentWorkItemMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivity.NoConnectionTimerHerstelstatus connectiviteit Data Access-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivity.NoConnectionTimerMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivity.StatusMonitorKansstatus connectiviteit Data Access-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivity.StatusMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DeltaMonitorStatus deltasynchronisatieMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DeltaMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DirtyNotificationMonitorStatus melding vervuildMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DirtyNotificationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.GetNextWorkItemMonitorVolgende processtatus van werkitem ophalenMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.GetNextWorkItemMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.GroomingWorkItemMonitorStatus opschonen configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.GroomingWorkItemMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivity.NoConnectionTimerHerstelstatus connectiviteit Management-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivity.NoConnectionTimerMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivity.StatusMonitorKansstatus connectiviteit Management-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.HealthServiceConnectivity.StatusMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.IndexOptimizationMonitorStatus optimaliseren van index van configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.IndexOptimizationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.LocalDirtyNotificationMonitorStatus lokale melding vervuildMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.LocalDirtyNotificationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.MemoryOptimizationMonitorStatus optimaliseren van geheugenMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.MemoryOptimizationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.PoolManagementMonitorStatus van beheer agentengroepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.PoolManagementMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitor.NoConnectionTimerHerstelstatus verwerking agentenaanvraagMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitor.NoConnectionTimerMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitor.StatusMonitorKansstatus verwerken van agentenaanvraagMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.RequestProcessingMonitor.StatusMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceBootstrapMonitorStatus procedure bootstrap voor ServiceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceBootstrapMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceState.MonitorUitvoeringsstatus van serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceState.MonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SiteAssignmentMonitorStatus van sitetoewijzingMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SiteAssignmentMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SnapshotWorkItemMonitorMomentopname van synchronisatiestatusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.SnapshotWorkItemMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.StatsUpdatesMonitorStatus bijwerken statistieken configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.StatsUpdatesMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueFalseInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.XmlConfigLoadMonitorStatus opladen van XML-configuratiebestandMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.XmlConfigLoadMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.AgentAssignmentMonitorStatus van agenttoewijzingMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.AgentAssignmentMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.AgentPoolAssignmentMonitorStatus van beheer agentengroepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.AgentPoolAssignmentMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreGroomMonitorStatus opschonen configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreGroomMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreIndexOptimizeMonitorStatus optimaliseren van index van configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreIndexOptimizeMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreStatsUpdateMonitorStatus bijwerken statistieken configuratiearchiefMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ConfigStoreStatsUpdateMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DeltaSynchronizationMonitorStatus deltasynchronisatieMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DeltaSynchronizationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DirtyNotificationMonitorStatus melding vervuildMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.DirtyNotificationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SiteAssignmentMonitorStatus van sitetoewijzingMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SiteAssignmentMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SnapshotSynchronizationMonitorMomentopname van synchronisatiestatusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.SnapshotSynchronizationMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTrueInternal
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemStatsGet.FirstChanceMonitorProcesstatus statistiekenaanvraag werkitemMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemStatsGet.FirstChanceMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemStatsGet.SecondChanceMonitorStatistiekenaanvraag werkitem is mislukt zonder herstelstatusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.WorkItemStatsGet.SecondChanceMonitorMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupStateCollectionTrueTruePublic

Agent Tasks (2)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ForceSnapshotAanvraag voor synchronisatie momentopnameMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ForceSnapshotMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServicePublicCustomTrue
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ForceSnapshotAanvraag voor synchronisatie momentopnameMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.ForceSnapshotMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupPublicCustomTrue

Monitor Property Overrides (1)

 DisplayNameIDContextTarget
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceState.Monitor.OverrideBewaking servicestatus overschrijvenMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ServiceState.Monitor.OverrideMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceMicrosoft.SystemCenter.NTService.ServiceStateMonitor

Folder Items (3)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.Dashboard.ViewAlgemene statusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.Dashboard.ViewMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ViewFolder.RootMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.Dashboard.View
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.State.ViewStatus van servicesMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.State.ViewMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ViewFolder.RootMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.State.View
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.State.ViewStatus van service-groepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.State.ViewMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ViewFolder.RootMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.State.View

Folders (1)

 DisplayNameIDParentFolderAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ViewFolder.RootManagement Configuration-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.ViewFolder.RootMicrosoft.SystemCenter.OperationsManager.ViewFolder.RootPublic

Image References (2)

 DisplayNameIDImageID
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceManagement Configuration-serviceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.16x16Image
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupManagement Configuration-servicegroepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.16x16Image

Views (3)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.Dashboard.ViewAlgemene statusMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.State.ViewStatus van servicesMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.State.ViewMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypeInternalTrue
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.State.ViewStatus van service-groepMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.State.ViewMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroupMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypeInternalTrue

Images (4)

 IDFile NameAccessibility
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.16x16ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.16x16ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.16x16Image.pngPublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.80x80ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.80x80ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.80x80Image.pngPublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.16x16ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.16x16ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.16x16Image.pngPublic
Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.80x80ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.80x80ImageMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationServiceGroup.80x80Image.pngPublic