Pakiet językowy programu MSDTC 2016 systemu Microsoft Windows

Microsoft.Windows.MSDTC.2016.PLK :: 10.0.0.0 (Management Pack)

Pakiet administracyjny programu MSDTC 2016 systemu Microsoft Windows ten pakiet administracyjny umożliwia monitorowanie usługi Windows MSDTC 2016.

Podsumowanie

Usługa Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) śledzi wszystkie części procesu transakcji, nawet w wielu menedżerach zasobów na wielu komputerach. Dzięki temu można mieć pewność, że transakcja jest zatwierdzona, jeśli każda część transakcji zakończy się powodzeniem, lub cofnięta, jeśli którakolwiek część procesu transakcji zakończy się niepowodzeniem.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych, specjalistycznych funkcji, ten pakiet administracyjny wyróżnia warunki dotyczące kondycji i dostępności, które wskazują problemy związane z usługą MSDTC. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet zidentyfikowanie problemów, zanim staną się krytyczne. Ten poziom reakcji pozwala zwiększyć ogólną dostępność i wydajność usługi MSDTC. W ten sposób pakiet administracyjny obniża całkowite koszty posiadania poprzez umożliwienie aktywnego zarządzania i skrócenie czasu rozwiązywania zdefiniowanych problemów.

Podstawowy pakiet administracyjny usługi MSDTC 2016 obejmuje następujące funkcje i możliwości:

Monitory i reguły

Zapewniono kompleksowy zestaw monitorów i zasad, które umożliwiają monitorowanie usługi MSDTC 2016. Ten pakiet administracyjny zapewnia funkcje monitorowania następujących obszarów:

Wiedza

Udostępniono kompleksową bazę wiedzy, która umożliwia monitorowanie usługi MSDTC 2016.

Przyczyny

Brak

Rozwiązania

Brak