Pakiet językowy systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (monitorowanie)

Microsoft.Windows.Server.2012.R2.Monitoring :: 6.0.7323.0 (Management Pack)

Pakiet administracyjny systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2: Ten pakiet administracyjny umożliwia monitorowanie systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2.

Podsumowanie

Pakiet administracyjny systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2 Base monitoruje dostępność i wydajność systemów operacyjnych Windows Server 2012 R2. Ten pakiet administracyjny umożliwia identyfikowanie, naprawianie i zapobieganie możliwym awariom obejmującym system operacyjny Windows Server 2012 R2 przez wykrywanie, generowanie alertów i automatyczne reagowanie na zdarzenia krytyczne oraz wskaźniki wydajności. Dzięki temu ten pakiet administracyjny może odgrywać ważną rolę w zapewnieniu dostępności i prawidłowego działania infrastruktury systemu Windows Server 2012 R2 i powiązanych z nią składników.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych, specjalistycznych funkcji, ten pakiet administracyjny wyróżnia warunki dotyczące wydajności, kondycji i dostępności, które wskazują problemy. W niektórych przypadkach pakiet może nawet zidentyfikować problemy zanim staną się krytyczne, zapewniając w ten sposób odpowiedź na potrzeby klientów w sposób, który zwiększa ogólną dostępność i wydajność infrastruktury systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 oraz powiązanych z nią składników. W ten sposób pakiet administracyjny obniża całkowite koszty posiadania poprzez umożliwienie aktywnego zarządzania i skrócenie czasu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.

Pakiet administracyjny systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2012 R2 zawiera następujące funkcje i możliwości:

Struktura aplikacji

Pakiet administracyjny odnajduje rozbudowaną strukturę aplikacji. Ta struktura pozwala określić relacje między wszystkimi składnikami i urządzeniami logicznymi systemu Windows. Możliwe jest na przykład odnajdywanie i wyświetlanie wszystkich relacji między komputerem, systemem operacyjnym, dyskami logicznymi, partycjami i dyskami fizycznymi z powierzchni diagramu oraz topologii.

Monitory i zasady

Zapewniono kompleksowy zestaw monitorów i zasad, które umożliwiają monitorowanie usług, składników i infrastruktury systemu Windows. Ten pakiet administracyjny zapewnia funkcje monitorowania następujących obszarów:

Zadania

Udostępniono zestaw często używanych zadań w celu zapewnienia pomocy przy diagnozowaniu i usuwaniu problemów wpływających na dostępność, wydajność i konfigurację usług oraz składników związanych z systemem Windows Server.

Wiedza

Udostępniono kompleksową bazę wiedzy dla wszystkich monitorów, zasad i funkcji odnajdywania. W przypadku monitorów i zasad generujących alerty jest dostępna baza wiedzy, która przyśpieszy proces rozwiązywania problemów. Do bazy wiedzy dodano w odpowiednich obszarach wbudowane zadania, widoki i raporty, które umożliwiają szybką diagnostykę oraz możliwie najszybsze rozwiązanie problemu.

Raporty

Pakiet zapewnia serie raportów, które dają administratorom możliwość wglądu w historię środowiska systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2.

Konfiguracja

Ten pakiet administracyjny nie wymaga żadnej konfiguracji po zainstalowaniu. Aby zmodyfikować gotową konfigurację, można zmienić ustawienia funkcji (np.: włączenie/wyłączenie monitorów i zasad, zmiana progów itp.).

Uwaga: ten pakiet administracyjny jest zależny od biblioteki systemu Microsoft Windows Server. Dlatego ten pakiet administracyjny należy zaimportować w trakcie importowania pakietu administracyjnego biblioteki systemu Windows Server lub później.

Management Pack Elements

Rules (25)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.CacheDataMapHitsPercent.CollectionProcent trafień mapowań danych systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.CacheDataMapHitsPercent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionWolne wpisy tabeli stron systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionSprawdzenie systemu plików zostało wykonane podczas uruchamianiaMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionZasada zbierania danych dotyczących zdarzeń czystego ponownego uruchomienia systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionZasada zbierania danych dotyczących zdarzeń nieprawidłowego zamknięcia systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionDostępna pamięć w megabajtach w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionBajty pamięci podręcznej systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionLimit deklaracji systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionZadeklarowane bajty systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionOdczyty stron pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionStrony wchodzące na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionStrony wychodzące na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionLiczba stron pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionZapisy stron pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.Collection\% zadeklarowanych bajtów pamięci w użyciu w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionBajty w puli niestronicowanej pamięci w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionBajty w puli stronicowanej pamięci w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionBajty rezydentne puli stronicowanej systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionBajty rezydentne pamięci podręcznej systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionProcentowe użycie pliku stronicowania w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionPrzełączenia kontekstu systemowego na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionDługość kolejki procesora systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionŁączny czas DPC procesora (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionŁączny czas przerwań procesora (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionŁączny czas procesora (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse

Rule Property Overrides (23)

 DisplayNameIDContextTarget
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.CacheDataMapHitsPercent.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Procent trafień mapowań danych pamięci podręcznej systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.CacheDataMapHitsPercent.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.CacheDataMapHitsPercent.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryAvailableMBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Dostępna pamięć w megabajtach w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryAvailableMBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCacheBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Bajty pamięci podręcznej w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCacheBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCommitLimit.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Limit deklaracji pamięci w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCommitLimit.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCommittedBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Zadeklarowane bajty pamięci w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryCommittedBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryFreeSystemPageTableEntries.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Wolne wpisy tabeli stron systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryFreeSystemPageTableEntries.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.MemoryFreeSystemPageTableEntries.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPageReadsPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Odczyty stron pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPageReadsPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesInputPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Strony wchodzące pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesInputPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesOutputPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Strony wychodzące pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesOutputPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Strony pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPagesPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPageWritesPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Zapisy stron pamięci na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPageWritesPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPercentCommittedBytesInUse.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Procent zadeklarowanych bajtów pamięci w użyciu w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPercentCommittedBytesInUse.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolNonPagedBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Bajty w puli niestronicowanej pamięci systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolNonPagedBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolPagedBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Bajty w puli stronicowanej pamięci systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolPagedBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolPagedResidentBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Bajty rezydentne puli stronicowanej pamięci systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemoryPoolPagedResidentBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemorySystemCacheResidentBytes.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Bajty rezydentne pamięci podręcznej systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.MemorySystemCacheResidentBytes.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PageFilePercentUsage.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Procentowe użycie pliku stronicowania w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.PageFilePercentUsage.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.SystemContextSwitchesPerSec.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Przełączenia kontekstu systemowego na sekundę w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.SystemContextSwitchesPerSec.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.SystemProcessorQueueLength.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Długość kolejki procesora systemu Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.SystemProcessorQueueLength.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentDPCTime.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Łączny czas DPC (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentDPCTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Łączny czas przerwań (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentInterruptTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentProcessorTime.RuleZastąp zasadę zbierania danych licznika wydajności Łączny czas procesora (\%) w systemie Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.TotalPercentProcessorTime.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.Collection
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.DirtyShutdown.RuleMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.DirtyShutdown.RuleMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.OverrideDisabled.DirtyShutdown.RuleMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystem.DirtyShutdown.Collection

Views (1)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.State.DetailsViewWidok szczegółowy stanu systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Microsoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystem.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue

Linked Reports (15)

 DisplayNameIDBaseTargetAccessibilityVisible
Report.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemConfigurationKonfiguracja systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Report.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceWydajność systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Report.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPerformanceMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryHistoria wydajności systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecHistoria wydajności systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Przełączenia kontekstu/s)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBHistoria wydajności pamięci systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Dostępne MB)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecHistoria wydajności pamięci systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Odczyty stron/s)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecHistoria wydajności pamięci systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Strony/s)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecHistoria wydajności pamięci systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Zapisy stron/s)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsageHistoria wydajności pliku stronicowania systemu Windows Server 2012 R2 (Użycie procentowe)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsageMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPercentInterruptTimeHistoria wydajności systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (wartość procentowa czasu przerwań)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPercentInterruptTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPercentProcessorTimeHistoria wydajności systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (wartość procentowa czasu procesora)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPercentProcessorTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthHistoria wydajności dysku fizycznego systemu Windows Server 2012 R2 (Średnia długość kolejki dysku)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesHistoria wydajności puli systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Bajty w puli niestronicowanej)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPoolPagedBytesHistoria wydajności puli systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Bajty w puli stronicowanej)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryPoolPagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthHistoria wydajności systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2 (Długość kolejki procesora)Report.Windows.Server.2012.R2.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.2012.R2.ComputerPublicTrue