Windows Server 2016 Operating System (Discovery) Dil Paketi

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.0.17.0 (Management Pack)

Microsoft Windows Server 2016 Operating System Yönetim Paketi: Bu yönetim paketi Windows Server 2016'yı bulur.

Özet

Microsoft Windows Server 2016 Base OS Yönetim Paketi, Windows Server 2016 işletim sistemlerinin kullanılabilirliğini ve performansını izler. Bu Yönetim Paketi, kritik olayları ve performans göstergelerini algılayarak, bunlar hakkında uyarıda bulunarak ve bunlara otomatik yanıt vererek Windows Server 2016 ile ilgili olası hizmet kesintilerini tanımlamaya, düzeltmeye ve önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle bu Yönetim Paketi, Windows Server 2016 altyapınızın ve ilgili bileşenlerinin kullanılabilmesini ve doğru çalışmasını sağlamada önemli bir rol oynayabilir.

Bu Yönetim Paketi, katıştırılmış uzmanlık kullanarak sorunların belirtisi olan performans, sistem durumu ve kullanılabilirlik koşullarını vurgular. Bazı durumlarda sorunları kritik hale gelmeden önce belirleyerek size Windows Server 2016 altyapınızın ve ilgili bileşenlerin genel kullanılabilirliğini ve performansını artıran bir müşteri esnekliği düzeyi sağlar. Bu nedenle bu Yönetim Paketi, sonuçları öngörülebilir bir yönetimi olanaklı kılarak ve belirlenen sorunların çözümlenme sürelerini düşürerek toplam sahiplik maliyetini (TOC) düşürür.

Microsoft Windows Server 2016 Base OS Yönetim Paketi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Uygulama Yapısı

Zengin bir Uygulama Yapısı, Yönetim paketi tarafından ortaya çıkarılır. Bu Uygulama Yapısı, tüm Windows bileşenleri ve mantıksal cihazlar arasındaki ilişkileri görünür kılar. Örneğin Bilgisayar, İşletim Sistemi, Mantıksal Diskler, Bölümler ve Fiziksel Diskler arasındaki ilişkilerin tümü, şema ve topoloji yüzeylerinden ortaya çıkarılıp görüntülenebilir.

İzleyiciler ve Kurallar

Windows hizmetlerini, bileşenlerini ve altyapısını izlemek için eksiksiz bir İzleyici ve Kural kümesi sağlanmıştır. Yönetim Paketi şu izleme yeteneklerini içerir:

Görevler

Windows Server ile ilişkili hizmet ve bileşenlerin kullanılabilirliğini, performansını ve yapılandırmasını etkileyen sorunların tanılanmasında ve giderilmesinde yardımcı olacak sık kullanılan bir Görev kümesi sağlanmıştır.

Bilgi

Tüm İzleyiciler, Kurallar ve Bulmalar için eksiksiz bir Bilgi kümesi sağlanmıştır. Uyarı oluşturan İzleyiciler ve Kurallar için, çözümleme işlemini hızlandıran Bilgiler bulacaksınız. Uygulanabildiği yerlerde, hızlı tanılamayı olanaklı kılmak ve olabilecek en hızlı çözümlemeyi sağlamak için Bilgiye Satır İçi Görevler, Görüntüler ve Raporlar eklenmiştir.

Raporlar

Yöneticilere Windows Server 2016 ortamının geçmişini inceleme olanağı tanıyan bir dizi rapor sağlanmıştır.

Yapılandırma

Bu Yönetim Paketi, kutudan çıktıktan sonra herhangi bir yapılandırma gerektirmez. Özel yapılandırmayı değiştirmek için özelliklere değişiklik uygulanabilir (ör. izleyicileri ve kuralları etkinleştirme/devre dışı bırakma, eşikleri değiştirme vb.).

Not: Bu Yönetim Paketi, Microsoft Windows Server Kitaplığı'na bağımlıdır. Bu yüzden bu Yönetim Paketi'nin Windows Server Kitaplığı Yönetim Paketi içe aktarılırken veya daha sonra içe aktarılması gerekir.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerWindows Server 2016 BilgisayarıMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar GrubuMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerWindows Server 2016 Bilgisayarı (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar Grubu (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim Sistemi (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWindows Server 2016 Disk BölümüMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerWindows Server 2016 Bilgisayarı (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar Grubu (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim Sistemi (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskWindows Server 2016 Mantıksal DiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorWindows Server 2016 Mantıksal İşlemciMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerWindows Server 2016 Bilgisayarı (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupWindows Server 2016 Bilgisayar Grubu (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim Sistemi (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterWindows Server 2016 Ağ BağdaştırıcısıMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWindows Server 2016 İşletim SistemiMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskWindows Server 2016 Fiziksel DiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorWindows Server 2016 İşlemcisiMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDisk Bölümü Mantıksal Diski İçerirMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFiziksel Disk, Disk Bölümü İçerirMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorFiziksel İşlemci Konakları Mantıksal İşlemcisiMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeWindows CPU BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceWindows Server 2016 Bulma (Bulma)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeMantıksal Diskin Disk Bölümü'nü Bulma ModülüMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeWindows Mantıksal Disk Bulma Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeWindows Bağlama Noktası Bulma Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeWindows Ağ Bağdaştırıcısı BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeWindows Fiziksel Diski BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSEvrensel betik bulma veri kaynağı modülüMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbePowerShell Betiği Bulma AraştırmasıMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016 : Bulmadan çıkarma uygun olmayan nesneleri Farklı Çalıştır HesabıMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu DoldurMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryWindows 2016 Sunucularını BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu Doldur (Core)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryWindows CPU'larını bulMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryWindows Disk Bölümleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMantıksal Diskin Disk Bölümü'nü Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu Doldur (Full)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryWindows Mantıksal Diskleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryBağlama Noktası Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryTüm Windows Server 2016 Bilgisayar Grubunu Doldur (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryAğ Bağdaştırıcılarını Bul (Etkin ve Devre Dışı)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryAğ Bağdaştırıcılarını Bul (Yalnızca Etkin)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryWindows Fiziksel Diskleri'ni BulMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryDisk Bölümü'nün Fiziksel Diski'ni Bulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft Windows Server için Lisans BulmaMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskUygun olmayan Windows kümesi nesnelerinin bulmadan çıkarılması [2016]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue