Taalpakket voor het besturingssysteem Windows Server 2016 en hoger (detectie)

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.1.0.6 (Management Pack)

Management pack voor het besturingssysteem Microsoft Windows Server 2016 en hoger: Met dit management pack worden de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger gedetecteerd.

Samenvatting

Met het management pack voor de besturingssystemen Microsoft Windows Server 2016 en hoger worden de beschikbaarheid en prestaties van de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger gecontroleerd. Met dit management pack worden kritieke gebeurtenissen gedetecteerd en gemeld en wordt hierop automatisch gereageerd. Zodoende worden mogelijke onderbrekingen voor de besturingssystemen Windows Server 2016 en hoger geïdentificeerd, gecorrigeerd en voorkomen. Daarom kan dit management pack van essentieel belang zijn voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de Windows Server-infrastructuur, inclusief gerelateerde onderdelen.

Op basis van ingebouwde kennis worden in dit management pack prestatie-, status- en beschikbaarheidsvoorwaarden geïdentificeerd die op problemen duiden. Het management pack kan in sommige gevallen zelfs problemen identificeren voordat ze kritiek worden waardoor u meer tijd hebt om te reageren en de algehele beschikbaarheid en prestaties van de infrastructuur en bijbehorende componenten van Windows Server toenemen. Daarom vallen de totale eigendomskosten (TCO) door gebruik van het management pack lager uit. De infrastructuur wordt immers op proactieve wijze beheerd en er is minder tijd nodig voor het oplossen van problemen.

Het management pack voor de besturingssystemen Microsoft Windows Server 2016 en hoger bevat de volgende functies en mogelijkheden:

Toepassingsstructuur

Het management pack detecteert een uitgebreide toepassingsstructuur. In deze toepassingsstructuur worden de relaties tussen alle Windows-onderdelen en logische apparaten weergegeven. Zo kunnen bijvoorbeeld de relaties tussen de computer, het besturingssysteem, de logische schijven, de partities en de fysieke schijven allemaal worden gedetecteerd en weergegeven in diagrammen en topologische oppervlakken.

Monitors en regels

Er is een volledige set monitors en regels beschikbaar om de services, onderdelen en infrastructuur van Windows te bewaken. Het management pack bevat bewakingsmogelijkheden voor:

Taken

Het systeem bevat een set veelgebruikte taken die handig zijn bij het stellen van diagnoses en het oplossen van problemen die van invloed zijn op de beschikbaarheid, prestaties en configuratie van services en onderdelen die met Windows Server te maken hebben.

Kennis

Het systeem bevat een volledige kennisset voor alle monitors, regels en detecties. In de kennisset vindt u informatie om problemen die door monitors en regels worden gesignaleerd sneller te kunnen oplossen. Waar nodig zijn er interne taken, weergaven en rapporten aan de kennisset toegevoegd voor een snelle diagnose en oplossing van problemen.

Rapporten

Het systeem bevat een reeks rapporten aan de hand waarvan beheerders inzicht kunnen krijgen in de geschiedenis van de omgeving voor Windows Server 2016 en hoger.

Configuratie

Dit management pack hoeft niet te worden geconfigureerd. Functies kunnen worden aangepast om de standaardconfiguratie te wijzigen (bijvoorbeeld: inschakelen/uitschakelen monitors en regels, wijzigen van drempelwaarden, enzovoort)

Opmerking: Dit management pack is afhankelijk van de bibliotheek van Microsoft Windows Server. Daarom moet dit management pack worden geïmporteerd tijdens of na het importeren van het management pack voor de Windows Server-bibliotheek.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerComputer met Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupComputergroep met Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerComputer met Windows Server 2016 en hoger (basisversie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupComputergroep met Windows Server 2016 en hoger (basisversie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemBesturingssysteem Microsoft Windows Server 2016 en hoger (basisversie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionSchijfpartitie voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerWindows Server 2016-computer (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016 (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteem (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskLogische schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorLogische processor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerWindows Server 2016-computer (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupComputergroep Windows Server 2016 (nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemWindows Server 2016-besturingssysteem (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterNetwerkadapter voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemBesturingssysteem Microsoft Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFysieke schijf voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorProcessor voor Windows Server 2016 en hogerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskSchijfpartitie bevat logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFysieke schijf bevat schijfpartitieMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorFysieke processor die fungeert als host voor logische processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeWindows-CPU detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceDetectie van Windows Server 2016 en hoger (detectie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeDetectiemodule Schijfpartitie naar logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeGegevensbron voor de detectie van logische Windows-schijven.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeGegevensbron voor de detectie van Windows-koppelpunten.Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeWindows-netwerkadapters detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeDetectie van fysieke Windows-schijf.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSUniverseel script gegevensbronmodule voor detectieMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeDetectietest voor PowerShell-scriptsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016: Detectie van onjuiste RunAs-accountobjecten ongedaan makenMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep voor Windows Server 2016 en hoger vullenMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryServers voor Windows 2016 en hoger detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep voor Windows Server 2016 en hoger vullen (basisversie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryWindows-CPU's detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryWindows-schijfpartities detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryDetectieregel Schijfpartitie naar logische schijfMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullen (volledig)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryLogische Windows-schijven detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryDetectieregel voor koppelpuntenMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryComputergroep Windows Server 2016 volledig invullen (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryNetwerkadapters detecteren (zowel ingeschakelde als uitgeschakelde adapters)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryNetwerkadapters detecteren (alleen ingeschakelde adapters)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryFysieke Windows-schijven detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryDetectieregel Fysieke schijf naar schijfpartitieMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryLicentie voor Microsoft Windows Server detecterenMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskDetectie van onjuiste Windows-clusterobjecten ongedaan maken [2016 en hoger]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue