Jazyková sada operačního systému Windows Server 2016 a vyššího (zjišťování)

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Sada Management Pack pro operační systém Microsoft Windows Server 2016 a vyšší: Tato sada Management Pack zjišťuje operační systémy Windows Server 2016 a vyšší.

Souhrn

Sada Management Pack pro operační systém Microsoft Windows Server 2016 a vyšší monitoruje dostupnost a výkon operačního systému Windows Server 2016 a vyššího. Zjišťováním, upozorněním a automatickou reakcí na kritické události a ukazatele výkonu pomáhá tato sada Management Pack identifikovat a opravit možné výpadky související s operačním systémem Windows Server 2016 a vyšším a pomáhá jim předcházet. Ve výsledku může tato sada Management Pack hrát důležitou roli při zajištění dostupnosti a správného fungování infrastruktury Windows Serveru a souvisejících komponent.

Tato sada Management Pack s využitím integrovaných funkcí upozorňuje na situaci související s výkonem, stavem nebo dostupností, která by mohla znamenat problémy. V některých případech tato sada dokonce identifikuje potíže předtím, než přejdou do kritického stavu, a tím vám poskytne rychlost reakce, která zlepšuje celkovou dostupnost a výkon infrastruktury Windows Serveru a souvisejících komponent. Sada Management Pack tak dokáže snížit celkové náklady na vlastnictví, protože umožňuje provádět proaktivní správu a zkracovat dobu nutnou k řešení identifikovaných problémů.

Sada Management Pack pro operační systém Microsoft Windows Server 2016 a vyšší obsahuje níže uvedené funkce a možnosti:

Aplikační struktura

Bohatá aplikační struktura je zjištěna sadou Management Pack. Tato aplikační struktura odhaluje vztahy mezi všemi součástmi systému Windows a logickými zařízeními. Je například možné zjistit vztahy mezi počítačem, operačním systémem, logickými disky, oddíly a fyzickými disky a následně je prohlížet v diagramu a z hlediska topologie.

Monitorování a pravidla

K dispozici je kompletní sada monitorování a pravidel k monitorování služeb, součástí a infrastruktury systému Windows. Tato sada Management Pack obsahuje funkce monitorování pro tyto oblasti:

Úlohy

K dispozici je sada běžně prováděných úloh pomáhajících při diagnostice a řešení problémů, které mají vliv na dostupnost, výkon a konfiguraci souvisejících služeb a součástí systému Windows Server.

Znalostní báze

K dispozici je kompletní sada informací ve znalostí bázi pro všechna monitorování, pravidla a zjišťování. Pro monitorování a pravidla generující výstrahy najdete ve znalostní bázi informace, které vám pomůžou urychlit proces řešení. Ve vhodných případech jsme do znalostní báze přidali vložené úlohy, zobrazení a sestavy pro provedení rychlé diagnostiky a zjištění nejrychlejšího možného řešení.

Sestavy

K dispozici je řada sestav, díky kterým mohou správci prohlížet historii prostředí se systémem Windows Server 2016 a vyšším.

Konfigurace

Tato sada Management Pack nevyžaduje žádnou konfiguraci při prvním spuštění. Počáteční konfiguraci je možné změnit přepsáním funkcí (dají se například povolit/zakázat monitorování a pravidla, měnit prahové hodnoty a podobně).

Poznámka: Tato sada Management Pack je závislá na knihovně systému Microsoft Windows Server. Proto se tato sada Management Pack musí naimportovat během nebo po importu sady Management Pack knihovny Windows Serveru.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerPočítač se systémem Windows Server 2016 a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupSkupina počítačů se systémem Windows Server 2016 a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerPočítač se systémem Windows Server 2016 (Core) a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupSkupina počítačů se systémem Windows Server 2016 (Core) a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemOperační systém Windows Server 2016 (Core) a vyššíMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionDiskový oddíl systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerPočítač s Windows Serverem 2016 (plná verze)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupSkupina počítačů s Windows Serverem 2016 (plná verze)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemOperační systém Windows Server 2016 (plná verze)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskLogický disk systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorLogický procesor systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerPočítač s Windows Serverem 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupSkupina počítačů s Windows Serverem 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemOperační systém Windows Server 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterSíťový adaptér systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemOperační systém Windows Server 2016 a vyššíMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFyzický disk systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorProcesor systému Windows Server 2016 a vyššíhoMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiskový oddíl obsahuje logický diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionFyzický disk obsahuje diskový oddílMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorFyzický procesor hostuje logické procesory.Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeZjišťování procesorů WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceZjišťování systému Windows Server 2016 a vyššího (zjišťování)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeModul zjišťování vztahů mezi diskovým oddílem a logickým diskemMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeZdroj dat zjišťování logických disků se systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeZdroj dat zjišťování bodů připojení systému WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeZjistit síťové adaptéry WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeZjištění fyzického disku se systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSModul zdroje dat zjišťování univerzálních skriptůMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeTest zjišťování skriptů PowerShelluMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016: Účet Spustit jako pro skrytí nevhodných objektů clusteruMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryNaplnit skupinu všech počítačů se systémem Windows Server 2016 a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryZjistit servery se systémem Windows 2016 a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryNaplnit skupinu všech počítačů se systémem Windows Server 2016 (Core) a vyššímMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryZjistit procesory hlášené systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryZjistit diskové oddíly se systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryPravidlo zjišťování vztahů mezi diskovým oddílem a logickým diskemMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryNaplnit skupinu všech počítačů s Windows Serverem 2016 (plná verze)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryZjistit logické disky se systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryPravidlo zjišťování bodu připojeníMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryNaplnit skupinu všech počítačů s Windows Serverem 2016 (Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryZjistit síťové adaptéry (povolené i zakázané)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryZjistit síťové adaptéry (pouze povolené)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryZjistit fyzické disky se systémem WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryPravidlo zjišťování vztahů mezi fyzickými disky a diskovými oddílyMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryZjištění licence pro Microsoft Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskSkrytí nesprávných objektů clusteru Windows [2016 a vyšší]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue