System operacyjny Windows Server 2016 i nowsze (odnajdywanie) — Language Pack

Microsoft.Windows.Server.2016.Discovery :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Pakiet administracyjny systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i nowszych: Ten pakiet administracyjny umożliwia odnajdywanie systemów operacyjnych Windows Server 2016 i nowszych.

Podsumowanie

Pakiet administracyjny systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i nowszych monitoruje dostępność i wydajność systemów operacyjnych Windows Server 2016 i nowszych. Ten pakiet administracyjny wykrywa, wysyła alerty oraz automatycznie odpowiada na zdarzenia krytyczne i wskaźniki wydajności, co pozwala wykrywać i usuwać awarie związane z systemami operacyjnymi Windows Server 2016 i nowszymi oraz zapobiegać tym awariom w przyszłości. Oznacza to, że ten pakiet administracyjny może odgrywać ważną rolę przy zapewnianiu dostępności i prawidłowego działania infrastruktury systemu Windows Server oraz powiązanych składników.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych, specjalistycznych funkcji, ten pakiet administracyjny wyróżnia warunki dotyczące wydajności, kondycji i dostępności, które wskazują problemy. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet zidentyfikowanie problemów, zanim staną się krytyczne. Ten poziom reakcji pozwala zwiększyć ogólną dostępność i wydajność infrastruktury systemu Windows Server oraz powiązanych z nim składników. Dzięki temu pakiet administracyjny obniża całkowite koszty posiadania poprzez umożliwienie aktywnego zarządzania i skrócenie czasu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.

Pakiet administracyjny systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i nowszych obejmuje następujące funkcje i możliwości:

Struktura aplikacji

Pakiet administracyjny odnajduje rozbudowaną strukturę aplikacji. Ta struktura pozwala określić relacje między wszystkimi składnikami i urządzeniami logicznymi systemu Windows. Możliwe jest na przykład odnajdywanie i wyświetlanie wszystkich relacji między komputerem, systemem operacyjnym, dyskami logicznymi, partycjami i dyskami fizycznymi z powierzchni diagramu oraz topologii.

Monitory i reguły

Zapewniono kompleksowy zestaw monitorów i reguł, które umożliwiają monitorowanie usług, składników i infrastruktury systemu Windows. Ten pakiet administracyjny zapewnia funkcje monitorowania następujących obszarów:

Zadania

Udostępniono zestaw często używanych zadań w celu zapewnienia pomocy przy diagnozowaniu i usuwaniu problemów wpływających na dostępność, wydajność i konfigurację usług oraz składników związanych z systemem Windows Server.

Wiedza

Udostępniono kompleksową bazę wiedzy dla wszystkich monitorów, reguł i funkcji odnajdywania. W przypadku monitorów i reguł generujących alerty jest dostępna baza wiedzy, która przyspieszy proces rozwiązywania problemów. Do bazy wiedzy dodano w odpowiednich obszarach wbudowane zadania, widoki i raporty, które umożliwiają szybką diagnostykę oraz możliwie najszybsze rozwiązanie problemu.

Raporty

Udostępniono serię raportów, dzięki którym administratorzy mogą przeglądać historię środowiska systemów Windows Server 2016 i nowszych.

Konfiguracja

Ten pakiet administracyjny nie wymaga żadnego wstępnego konfigurowania. Aby zmodyfikować gotową konfigurację, można zastosować przesłonięcia do funkcji (np. włączenie/wyłączenie monitorów i reguł, zmiana progów itp.).

Uwaga: ten pakiet administracyjny jest zależny od biblioteki systemu Microsoft Windows Server. Dlatego ten pakiet administracyjny należy zaimportować w trakcie importowania pakietu administracyjnego Windows Server Library Management Pack lub później.

Management Pack Elements

Classes (18)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerKomputer z systemem Windows Server 2016 lub nowszymMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupGrupa komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymiMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerKomputer z systemem Windows Server 2016 lub nowszym (Instalacja podstawowa)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupGrupa komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymi (Instalacja podstawowa)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemSystemy operacyjne Windows Server 2016 i nowsze (Instalacja podstawowa)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPartycja dysku systemów Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerKomputer z systemem Windows Server 2016 (Instalacja pełna)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupGrupa komputerów z systemem Windows Server 2016 (Instalacja pełna)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemSystem operacyjny Windows Server 2016 (Instalacja pełna)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDysk logiczny systemów Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorProcesor logiczny systemów Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorSystem.LogicalHardwareFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerKomputer z systemem Windows Server 2016 (Wersja Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupGrupa komputerów z systemem Windows Server 2016 (Wersja Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemSystem operacyjny Windows Server 2016 (Wersja Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterKarta sieciowa systemów Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemSystemy operacyjne Windows Server 2016 i nowszeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDysk fizyczny systemów Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorProcesor systemu Windows Server 2016 i nowszychMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (3)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskPartycja dysku zawiera dysk logicznyMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionDysk fizyczny zawiera partycję dyskuMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorProcesor fizyczny hostuje procesor logicznyMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPublicFalse

DataSource Modules (8)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeWykrywanie procesorów systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceOdnajdywanie systemów Windows Server 2016 i nowszych (odnajdywanie)Microsoft.Windows.Server.10.0.Discovery.DataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeModuł odnajdywania relacji partycji dysku z dyskiem logicznymMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeŹródło danych odnajdywania dysków logicznych systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeŹródło danych odnajdywania punktów instalacji systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPointDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeOdnajdywanie kart sieciowych systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeOdnajdywanie dysków fizycznych systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSModuł źródła danych odnajdywania skryptu uniwersalnegoMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic

ProbeAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeSonda odnajdywania skryptu programu PowerShellMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellDiscoveryProbeAnyPublic

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server 2016: Konto Uruchom jako braku odnajdywania nieprawidłowych obiektów klastraMicrosoft.Windows.Server.10.0.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (15)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryWypełnij całą grupę komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymiMicrosoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryOdnajduj serwery z systemem Windows Server 2016 i nowszymiMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryWypełnij całą grupę komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymi (Instalacja podstawowa)Microsoft.Windows.Server.10.0.Core.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Core.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryWykryj procesory systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPU.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryOdnajdź partycje dysków systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryZasada odnajdywania relacji partycji dysku z dyskiem logicznymMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryWypełnij całą grupę komputerów z systemem Windows Server 2016 (Pełne)Microsoft.Windows.Server.10.0.Full.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Full.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryOdnajdź dyski logiczne systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryZasada odnajdywania punktów instalacjiMicrosoft.Windows.Server.10.0.MountPoint.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryWypełnij całą grupę komputerów z systemem Windows Server 2016 (Wersja Nano)Microsoft.Windows.Server.10.0.Nano.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.Nano.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryOdnajdź karty sieciowe (włączone i wyłączone)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.All.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryOdnajdź karty sieciowe (tylko włączone)Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryOdnajdź dyski fizyczne systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryZasada odnajdywania relacji dysków fizycznych z partycją dyskuMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryOdnajdywanie licencji systemu operacyjnego Microsoft Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.10.0.StandardLicense.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerTrue

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskBrak odnajdywania nieprawidłowych obiektów klastra systemu Windows [2016 i nowszych]Microsoft.Windows.Server.10.0.Undiscovery.Improper.Cluster.Objects.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue