Språkpaket för operativsystemet Windows Server 2016 (övervakning)

Microsoft.Windows.Server.2016.Monitoring :: 10.0.8.0 (Management Pack)

Hanteringspaket för operativsystemet Microsoft Windows Server 2016: det här hanteringspaketet övervakar Windows Server 2016.

Sammanfattning

Microsoft Windows Server 2016 Base OS Management Pack övervakar tillgänglighet och prestanda i Windows Server 2016-operativsystem. Genom att identifiera, avisera och automatiskt svara på kritiska händelser och prestationsindikatorer hjälper det här hanteringspaketet till att identifiera, korrigera och förhindra eventuella Windows Server 2016-relaterade problem. På så vis kan du vara säker på att Windows Server 2016-infrastrukturen och tillhörande komponenter är tillgängliga och fungerar som de ska.

Genom att använda integrerad expertis kan det här hanteringspaketet belysa prestanda, hälsa och tillgänglighetstillstånd som indikerar problem. I vissa fall kan problem identifieras innan de nått avgörande nivåer, vilket ger dig en svarstid gentemot kund som ökar den övergripande tillgängligheten och prestandan i Windows Server 2016-infrastrukturen och tillhörande komponenter. Den totala ägandekostnaden minskas också genom att proaktiv hantering blir möjlig vilket även förkortar lösningstiden för de problem som upptäcks.

Microsoft Windows Server 2016 Base OS Management Pack inkluderar följande funktioner:

Programstruktur

En omfattande programstruktur identifieras av detta hanteringspaket. Programstrukturen visar relationerna mellan alla Windows-komponenter och logiska enheter. Relationerna mellan exempelvis dator, operativsystem, logiska diskar, partitioner och fysiska diskar identifieras och visas i ytdiagram och topologi.

Övervakare och regler

En komplett uppsättning övervakare och regler övervakar tjänster, komponenter och infrastruktur i Windows. Hanteringspaketet omfattar övervakningsmöjligheter för:

Aktiviteter

En uppsättning vanliga uppgifter hjälper till att diagnostisera och åtgärda problem som påverkar tillgänglighet, prestanda och konfiguration av Windows Server-relaterade tjänster och komponenter.

Kunskap

För alla övervakare, regler och identifieringar finns en komplett uppsättning information. För övervakare och regler som skapar aviseringar finns information som underlättar problemlösningen. Uppgifter, vyer och rapporter har lagts till i informationen för att möjliggöra effektiv diagnostik och få snabbast möjliga lösning på problemen.

Rapporter

En serie rapporter tillhandahålls så att administratörer kan få en historisk överblick över Windows Server 2016-miljön.

Konfiguration

Detta hanteringspaket kräver ingen förstagångskonfigurering. Vissa funktioner kan åsidosättas för att ändra den färdiga konfigurationen (t.ex. aktivera/inaktivera övervakare, ändra tröskelvärden o.s.v.).

Obs! Det här hanteringspaketet är beroende av Microsoft Windows Server-biblioteket. As a result this Management Packs must be imported during or after the import of the Windows Server Library Management Pack.

Management Pack Elements

ConditionDetection Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleTypeUttrycksmodultyp för använd bandbredd för nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ConditionDetection.ModuleTypeAnyInternal

DataSource Modules (9)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.ModuleTypeDatakällmodul för Windows-processoranvändningMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskState.DS.ModuletypeDatakällmodul för tillstånd i logisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskState.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.ModuletypeDatakällmodul för ledigt utrymme på logisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeDatakällmodul för ledigt utrymme på logisk disk i Windows 2016 ServerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ModuleTypeDatakällmodul för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeWindows-datakällmodul för tillgängligt minne i megabyteMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleTypeModultyp för använd bandbredd för nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BandwidthUsed.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleTypeModultyp för använt minne i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.Performance.ModuleTypeDatakällmodul för Windows-processoranvändningMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.Performance.ModuleTypeAnyPublic

ProbeAction Modules (6)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.BPA.PowerShellPropertyBagProbeAvsökningsåtgärd för biblioteksmodul för Windows PowerShell BPA-egenskapsuppsättningMicrosoft.Windows.Server.10.0.BPA.PowerShellPropertyBagProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Cmd.ProbeModultyp för kommandoradsavsökning för Microsoft Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Cmd.ProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Cmd.Probe.NanoModultyp för kommandoradsavsökning för Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Cmd.Probe.NanoAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.ModuleTypeModultyp för övervakningsuppgift för Microsoft Windows 2016 Preview BPAMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.ModuleTypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPerformanceProbeAvsökningsåtgärd för biblioteksmodul för Windows PowerShell-prestandaMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPerformanceProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPropertyBagProbeAvsökningsåtgärd för biblioteksmodul för Windows PowerShell-egenskapsuppsättningMicrosoft.Windows.Server.10.0.PowerShellPropertyBagProbeAnyPublic

WriteAction Modules (2)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.PSScriptWriteActionModultyp för skrivuppgift för Microsoft Windows Server PowershellMicrosoft.Windows.PSScriptWriteActionAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.WA.ModuleTypeModultyp för skrivuppgift för Microsoft Windows 2016 Preview BPAMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.Task.WA.ModuleTypeAnyInternal

Unit Monitor Types (11)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.MonitortypeTyp av övervakare för Windows-processoranvändningMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskState.MonitortypeTyp av övervakare för tillstånd i logisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskState.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.MonitortypeTyp av övervakare för ledigt utrymme på logisk disk i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypeTyp av övervakare för ledigt utrymme på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitortypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.MonitortypeTyp av övervakare för den logiska diskens fragmenteringsnivåMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MonitortypeTyp av övervakare för tillgänglighet på logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeTyp av Windows-övervakare för tillgängligt minne i megabyteMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.MonitortypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.MonitorTypeTyp av övervakare för Windows Server 2016 BPAMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.MonitorTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.MonitortypeTyp av övervakare för hälsa för nätverkskortets anslutningMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.MonitortypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorTypeTyp av övervakare för använd bandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsed.MonitorTypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.MonitortypeÖvervakningstyp för processorprestanda i WindowsMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.MonitortypePublicFalse

Categories (6)

 IDTarget
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.Task
Cat.Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskCat.Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.Task

Aggregate Monitors (3)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupSammanslagningsövervakare för ledigt utrymme på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollupInsamlingsövervakare för Windows-kärntjänsterMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemWorstOfStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PerformanceRollupSamlingsövervakare för processorprestanda i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorWorstOfPerformanceHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (3)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollupSammanställd tillgänglighet för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskAvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollupSammanställ prestanda för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.LogicalDiskPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionContainsLogicalDiskStateCollectionTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.LogicalProcessorPerformanceRollupSammanställ prestanda för logiska processorerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.LogicalProcessorPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorBestOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorHostsLogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic

Unit Monitors (48)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorÖvervakare för ledigt utrymme på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Legacy.LogicalDisk.FreeSpace.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvailabilityHealthFilsystemet innehåller fel eller är skadatMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvailabilityHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerReadGenomsnittlig diskläsning i sekunder för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransferGenomsnittlig antal sekunder per överföring för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWriteGenomsnittligt antal sekunder per diskskrivning (logisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLengthAktuell kölängd för disk (logisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisFragmenteringsnivå på logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace[Inaktuellt] Ledigt utrymme för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MBFreeSpaceLågt värde för ledigt utrymme (MB) på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.MBFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceLågt värde för ledigt utrymme (i procent) på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentageFreeSpaceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskCustomFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdleTimeLedig tid i procent för logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.CPUUtilizationProcentandel logisk processoranvändningMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTimeProcentandel av DPC-tid för logisk processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTimeAvbrottstid i procent för logisk processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorÖvervakare för maximalt antal samtidiga API i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorÖvervakare för Windows Server 2016-operativsystem BPAMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealthHälsa för nätverkskortets anslutningMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.NetworkAdapterConnectionHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReadsAnvänd läsbandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReadsMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotalTotalt använd bandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotalMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWritesAnvänd skrivbandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWritesMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealthComputer Browser-tjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerbrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthDHCP-klienttjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DHCPClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthHälsotillståndet för DNS-klienttjänstenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DNSClientServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogServiceHealthWindows-händelseloggtjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealthWindows-brandväggtjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytesTillgängligt minne i megabyte Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntriesLediga sidtabellposter i systemetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryFreeSystemPageTableEntriesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecondMinnessidor per sekundMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSecondMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUseProcentuell användning av allokerat minneMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentCommittedBytesInUseMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealthPlug and Play-tjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PlugandPlayServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RPCServiceHealthRPC-tjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RPCServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceHealthServertjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthTCP/IP NetBIOS-tjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationTotal processoranvändning i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalDPCTimeProcentandel av total DPC-tidMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeTotal avbrottstid i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsActivationReserveradMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsActivationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsRemoteManagementServiceHealthWindows Remote Management-tjänstens hälsaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WindowsRemoteManagementServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WorkstationServiceHealthWorkstation-tjänstens hälsa Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.WorkstationServiceHealthMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStateCollectionTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerReadGenomsnittligt antal sekunder per läsning för fysisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransferGenomsnittligt antal sekunder per överföring för fysisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWriteGenomsnittligt antal sekunder per skrivning (fysisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLengthAktuell diskkölängd (fysisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdleTimeLedig tid i procent för fysisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.CPUUtilizationProcentandel processoranvändningMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.CPUUtilizationMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTimeProcentandel av DPC-tid för processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTimeAvbrottstid i procent för processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTimeMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceHealthFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorÖvervakare för tidsgräns uppnådd för Storport-Miniport-drivrutinen i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.StorportMiniportDriver.Timedout.153.MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerAvailabilityHealthTrueTruePublic

Rules (96)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.10.0.CacheDataMapHitsPercent.CollectionDatamappningsträffar i procent i cacheMicrosoft.Windows.Server.10.0.CacheDataMapHitsPercent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionGenomsnittlig längd på läskö för logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionGenomsnittlig längd på skrivkö i Windows Server 2016 (Logisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionInsamlingsregel för genomsnittlig diskkölängd i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionInsamlingsregel för genomsnittlig tid i sekunder per diskläsning i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionInsamlingsregel för genomsnittlig tid i sekunder per disköverföring i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionInsamlingsregel för genomsnittlig tid i sekunder per diskskrivning i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionInsamlingsregel för aktuell diskkölängd i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionInsamlingsregel för diskbyte per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionLästa byte per sekund för disk i Windows Server 2016 (Logisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionInsamlingsregel för diskläsningar per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionSkrivna byte per sekund för logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionInsamlingsregel för diskskrivningar per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeMB.CollectionLedigt utrymme i MB på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeMB.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace.CollectionLedigt utrymme i procent på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FreeSpace.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.NTFSFileSystemCorrupt.AlertRegel för skadat NTFS-filsystem i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdle.CollectionLedig tid i procent på logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionI/O-delningar per sekund för logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTime.CollectionDPC-tid i procent för logisk Windows Server 2016-processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTime.CollectionLogisk processorinformation: Avbrottstid i procent för Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentProcessorTime.CollectionAvbrottstid i procent för logisk processor i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalProcessorPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionLediga sidtabellposter i systemetMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryFreeSystemPageTableEntries.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.CollectionMottagna byte per sekund för Windows Server 2016-nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesReceivedPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.CollectionSkickade byte per sekund för Windows Server 2016-nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesSentPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.CollectionTotalt antal byte per sekund för Windows Server 2016-nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.BytesTotalPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.CollectionAktuell bandbreddMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.CurrentBandwidth.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.OutputQueueLength.CollectionKölängd – utdataMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.OutputQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.CollectionAnvänd läsbandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedReads.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.CollectionTotalt använd bandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedTotal.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.CollectionAnvänd skrivbandbredd i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.PercentBandwidthUsedWrites.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionFilsystemet kontrollerades vid startMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CheckingFileSystemOccuredOnStartup.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionSamlingsregel för Windows-händelser vid ren omstartMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CleanShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionSamlingsregel för Windows-händelser vid felaktig avstängningMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.DirtyShutdown.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogFull.AlertHändelseloggfilen är fullMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.EventLogFull.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.IPAddressConflict.AlertDuplicerade IP-adresser har identifieratsMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.IPAddressConflict.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.AlertDet går inte att läsa diskenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.LDMCantReadDisk.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionTillgängligt minne i megabyte i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryAvailableMBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionByte i cacheMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCacheBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionDedikationsgränsMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommitLimit.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionDedikerade byteMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryCommittedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionMinnessidläsningar per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionInlästa sidor per sekundMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesInputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionUtdata – sidor per sekundMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesOutputPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionMinnessidor per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPagesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionMinnessidskrivningar per sekund i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPageWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.Collection\% använda dedikerade byte i minnet i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPercentCommittedBytesInUse.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionIcke växlingsbart systemminne – byte i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolNonPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionVäxlingsbart systemminne – byte i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionVäxlingsbart systemminne i fasta byteMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemoryPoolPagedResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionFasta byte i systemcacheMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.MemorySystemCacheResidentBytes.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.CollectionInsamlingsregel för Nätverkskortet är frånkopplat från nätverketMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NetworkAdapterDisconnected.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertNTFS – Fördröjd skrivning misslyckadesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSDelayedWriteLost.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertNTFS – Filsystemet är skadatMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.CollectionInsamlingsregel för att NTFS-kvottröskelvärdet har nåttsMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdLimitReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.CollectionInsamlingsregel för att NTFS-kvottröskeln har nåttsMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.NTFSQuotaThresholdReached.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionProcentuell användning av växlingsfil i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PageFilePercentUsage.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.CollectionAnvänt minne i procentMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PercentMemoryUsed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.AlertFör många misslyckade begäranden för prestandaräknardataMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerfCounterDataRequestTimeOut.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.AlertSkadat prestandaregisterMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.PerformanceRegistryCorruption.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionSamlingsregel för Windows-händelser vid omstart (omstart vid felsökning)Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RebootFromBugCheck.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionSamlingsregel för Windows-händelser vid omstartMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.RestartEvent.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.RuleRegel för hälsa för servertjänstkonfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServerServiceConfiguration.RuleMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.AlertEn tjänst har övergått i ett oförutsägbart tillståndMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceEnteredUnpredictableState.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.AlertEn tjänst är felkonfigureradMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceMisconfigured.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.AlertDet gick inte att starta en tjänst eller drivrutinMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.CollectionInsamlingsregel för händelser för en tjänst eller drivrutin som inte kunde startaMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.AlertEn tjänst avslutades oväntatMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.CollectionInsamlingsregel för tjänst som avslutas oväntatMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.AlertEn resurskonfiguration är ogiltigMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.CollectionInsamlingsregel för identifierad ogiltig resurskonfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.AlertEn installation av en programuppdatering misslyckadesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.AlertMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionFalseTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.CollectionSamlingsregel för en installation av en programuppdatering som misslyckadesMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.CollectionSamlingsregel för installationshändelser för programuppdateringarMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesInstalled.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.CollectionSamlingsregel för schemalagda installationshändelser för programuppdateringarMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SoftwareUpdatesScheduledForInstallation.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemEventCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionSystemkontextbyten/s i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemContextSwitchesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionKölängd för systemprocessor i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.SystemProcessorQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionTotal DPC-tid i procent för Windows Server 2016-processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionTotal avbrottstid i procent för Windows Server 2016-processorinformationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionTotal processortid i procent för Windows Server 2016-processorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalPercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionGenomsnittlig längd på läskö för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskReadQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionGenomsnittlig längd på skrivkö i Windows Server 2016 (fysisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AverageDiskWriteQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionGenomsnittlig diskkölängd för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionGenomsnittligt antal sekunder per diskläsning för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerRead.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionGenomsnittligt antal sekunder per överföring för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerTransfer.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionGenomsnittligt antal sekunder per diskskrivning för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.AvgDiskSecPerWrite.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionAktuell diskkölängd för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.CurrentDiskQueueLength.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionDiskbyte per sekund för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionLästa byte per sekund för disk i Windows Server 2016 (fysisk disk)Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionDiskläsningar per sekund för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskReadsPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionSkrivna byte per sekund för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWriteBytesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionDiskskrivningar per sekund för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.DiskWritesPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdle.CollectionLedig tid i procent för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.PercentIdle.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionI/O-delningar per sekund för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.SplitIOPerSec.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTime.CollectionProcessorinformation: DPC-tid i procent för Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentDPCTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTime.CollectionProcessorinformation: Avbrottstid i procent för Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentInterruptTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentProcessorTime.CollectionAvbrottstid i procent för processor i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.PercentProcessorTime.CollectionMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPerformanceCollectionTrueFalse

Diagnostics (3)

 DisplayNameIDTargetMonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.DiagnosticVisa alla prestandadata för maximalt antal samtidiga APIMicrosoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.MaxConcurrentAPI.MonitorMaintenancetruePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.DiagnosticKompatibilitetsresultat för Best Practices AnalyzerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.OperatingSystem.MonitorConfigurationHealthfalsePublic
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.DiagnosticVisa processer som utnyttjar mest processorkraftMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.DiagnosticMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TotalCPUUtilizationMaintenancetruePublic

Recoveries (1)

 DisplayNameIDTargetMonitorReset MonitorCategoryEnabledAccessibility
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.RecoveryDefragmentering av logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.RecoveryMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysisTrueMaintenancefalseInternal

Agent Tasks (24)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ActiveConnections.TaskVisa aktiva anslutningarMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ActiveConnections.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.IPConfig.TaskIPConfigMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.IPConfig.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.LocalUsersQuery.TaskVisa lokala användareMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.LocalUsersQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsServer.TaskVisa serverstatistikMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsServer.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsWorkstation.TaskVisa statistik för arbetsstationMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetStatisticsWorkstation.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetworkShareQuery.TaskVisa nätverksresurserMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.NetworkShareQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ProcessList.TaskLista över processerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ProcessList.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.RoutePrint.TaskRoute PrintMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.RoutePrint.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.ServicesQuery.TaskVisa lista över tjänsterMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.ServicesQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.SessionQuery.TaskVisa aktiva sessionerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.SessionQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer.UserAccountSettingsQuery.TaskVisa kontoinställningarMicrosoft.Windows.Server.10.0.Computer.UserAccountSettingsQuery.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Full.TaskKör Chkdsk med alternativet FullMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Full.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Scan.TaskKör Chkdsk med alternativet ScanMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.Scan.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.SpotFix.TaskKör Chkdsk med alternativet Spot FixMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.SpotFix.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.TaskKör ChkdskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkdsk.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkntfs.TaskKör ChkntfsMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Chkntfs.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.TaskDefragmentering av logisk diskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.DefragAnalysis.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FsUtil.RepairState.TaskKör fsutil med alternativet repair stateMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.FsUtil.RepairState.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.VolumeInfo.TaskVolyminformationMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.VolumeInfo.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.CheckBPAResult.TaskVisa resultat för kompatibilitet med Best Practices AnalyzerMicrosoft.Windows.Server.10.0.Monitoring.BPA.CheckBPAResult.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicConfigurationHealthFalse
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartFirewallService.TaskStarta brandväggstjänstenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartFirewallService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartServerService.TaskStarta servertjänstenMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartServerService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartWindowsRemoteManagementService.TaskStarta tjänsten Windows Remote ManagementMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.StartWindowsRemoteManagementService.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.TaskVisa processer som utnyttjar mest processorkraftMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TopCPUUsage.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicMaintenanceTrue

UI Page Sets (4)

 IDType Definition
Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.CPUUtilization.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.FreeSpace.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.Monitortype
Microsoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype.PageSetMicrosoft.Windows.Server.10.0.MemoryAvailableMBytes.Monitortype

Console Tasks (6)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityEnabled
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskStarta konsolen DatorhanteringMicrosoft.Windows.Server.10.0.Processor.ComputerManagement.TaskMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorPublicTrue

Folder Items (1)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewAnvändning av Windows Server 2016-nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.View

Views (10)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för diskpartition i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.DiskPartition.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för logisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.LogicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för nätverkskort i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesReceivedsec.ViewPrestanda för Nätverkskort\Mottagna byte per sekundMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesReceivedsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesSentsec.ViewPrestanda för Nätverkskort\Skickade byte per sekundMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesSentsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesTotalsec.ViewPrestanda för Nätverkskort\Totalt antal byte/sMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterBytesTotalsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewAnvändning av Windows Server 2016-nätverkskortMicrosoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för operativsystem i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för fysisk disk i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue
Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.State.DetailsViewDetaljvy över tillstånd för processor i Windows Server 2016Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor.State.DetailsViewMicrosoft.Windows.Server.10.0.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.StateDetailDefinitionViewTypeInternalTrue

Linked Reports (17)

 DisplayNameIDBaseTargetAccessibilityVisible
Report.Windows.Server.10.0.DiskPerformanceAnalysisAnalys av diskprestandaReport.Windows.Server.10.0.DiskPerformanceAnalysisMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationKonfiguration av operativsystemReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceOperativsystemets prestandaReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPerformanceMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystemPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStorageConfigurationKonfiguration av operativsystemslagringReport.Windows.Server.10.0.OperatingSystemStorageConfigurationMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.CustomConfigurationMicrosoft.Windows.Server.10.0.LogicalDiskPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPrestandahistorikReport.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecPrestandahistorik (kontextbyten per sek)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryContextSwitchesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBMinnesprestandahistorik (tillgängliga megabyte)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.AvailableMBMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecMinnesprestandahistorik (Sidläsningar/s)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageReadsPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecMinnesprestandahistorik (sidor/s)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PagesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecMinnesprestandahistorik (sidskrivningar/s)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryMemory.PageWritesPerSecMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsagePrestandahistorik för växlingsfil (användning i procent)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPagingFile.PercentageUsageMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentInterruptTimePrestandahistorik (avbrottstid i procent)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentInterruptTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentProcessorTimePrestandahistorik (processortid i procent)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPercentProcessorTimeMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthPrestandahistorik för fysisk disk (genomsnittlig diskkölängd)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPhysicalDisk.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesPrestandahistorik för systemminne (Icke-växlingsbart systemminne i byte)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolNonpagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolPagedBytesPrestandahistorik för systemminne (växlingsbart systemminne i byte)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryPoolPagedBytesMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue
Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthPrestandahistorik (kölängd för processor)Report.Windows.Server.10.0.PerformanceHistoryProcessorQueueLengthMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerPublicTrue