Taalpakket voor Windows Server Cluster Disks Monitoring

Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Dit Management Pack detecteert en bewaakt beschikbare ruimte en de status van clusterschijven op Windows Server.

Samenvatting

Het Microsoft Windows Server Cluster Disk Management Pack controleert de beschikbaarheid en prestaties van Windows Server-clusterschijven. Dit Management Pack detecteert, meldt en reageert automatisch op kritieke gebeurtenissen en prestatie-indicatoren. Hierdoor worden mogelijke Windows Server-storingen herkend, hersteld en voorkomen. Daarom kan dit management pack van essentieel belang zijn voor de beschikbaarheid en het correct functioneren van de Windows Server-infrastructuur, inclusief gerelateerde onderdelen.

Management Pack Elements

Classes (12)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskClusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Base(Samenvatting) ClusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOS[Afgeschaft] ClusterschijfvolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOS[Nano Server] ClusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterWindows-cluster (schijfbewaking)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.Base(Samenvatting) Bewakingsseed voor Windows Cluster-schijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOS[Afgeschaft] Bewakingsseed voor Windows Cluster-schijfvolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOS[Nano Server] Bewakingsseed voor Windows Cluster-schijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeGedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Base(Samenvatting) Gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOS[Afgeschaft] Partitie van gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOS[Nano Server] Gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (6)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskVirtuele server als host voor clusterschijfrelatieMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.Base[Nano Server] Virtuele server als host voor clusterschijfrelatieMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterVirtuele server als host voor clusterrelatieMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeVirtuele server als host voor relatie gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.Base[Nano Server] Virtuele server als host voor relatie gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseInternalFalse

ConditionDetection Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperAnyInternal

DataSource Modules (14)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeScriptgegevensbron voor bewaking clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerScriptgegevensbron voor bewaking clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceScriptgegevensbron gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServer[Nano Server] Scriptgegevensbron gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceScriptgegevensbron voor bewaking gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServer[Nano Server] Scriptgegevensbron voor bewaking gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerScheduler-module voor ongedaan maken van detectie van verouderde Nano Server-clusterobjectenMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceScriptgegevensbron voor detectie clusternaamMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerScriptgegevensbron voor detectie clusternaamMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSUniverseel script gegevensbronmodule voor detectieMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerAnyInternal

WriteAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WADetectie van verouderde schrijfbewerking van Nano Server-clusterobjecten ongedaan makenMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WAAnyPublic

Unit Monitor Types (10)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypeStatus van clusterschijf - MonitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Status van clusterschijf - MonitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypeGedeeld clustervolume beschikbare ruimte MB monitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume beschikbare ruimte MB monitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypeGedeeld clustervolume beschikbare ruimte percentage monitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume beschikbare ruimte percentage monitortypeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypeGereserveerdMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Gereserveerd NTFS-monitortype.Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypeType monitor voor gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Monitortype gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServerPublicTrue

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server Cluster Disks Monitoring: Detectie van verouderde RunAs-accountobjecten ongedaan makenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (6)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryClusterschijfdetectieMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServer[Nano Server] ClusterschijfdetectieMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryDetectie van gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServer[Nano Server] Detectie van gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryDetectie clusterseednaamMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServer[Nano Server] Detectie clusterseednaamMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue

Aggregate Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupClusterschijf - Totaliseringsmonitor voor beschikbare ruimteMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Nano Server] Clusterschijf - Totaliseringsmonitor voor beschikbare ruimteMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupGedeeld clustervolume - Totaliseringsmonitor voor beschikbare ruimteMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Nano Server] Gedeeld clustervolume - Totaliseringsmonitor voor beschikbare ruimteMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupTotalisering beschikbaarheid van clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Nano Server] Beschikbaarheidsoverzicht clusterschijvenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupBeschikbaarheidsoverzicht gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Nano Server] Beschikbaarheidsoverzicht gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic

Unit Monitors (12)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBClusterschijf - Monitor voor beschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Clusterschijf - Monitor voor beschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentClusterschijf - Monitor voor beschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Clusterschijf - Monitor voor beschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBGedeeld clustervolume - Monitor voor beschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - Monitor voor beschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentGedeeld clustervolume - Monitor voor beschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - Monitor voor beschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSGedeeld clustervolume - NTFS-statusmonitorMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - NTFS-statusmonitorMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateGedeeld clustervolume - StatusmonitorMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - statusmonitorMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic

Rules (27)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthVerzamelingsregel voor de gemiddelde wachtrijlengte voor schrijven op de schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthVerzamelingsregel voor de gemiddelde wachtrijlengte voor schrijven op de schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthVerzamelingsregel voor de gemiddelde wachtrijlengte van een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per leesbewerking van de schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per gegevensoverdracht van de schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteVerzamelingsregel voor het gemiddelde aantal seconden per leesbewerking van de schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthVerzamelingsregel voor de huidige wachtrijlengte op een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecVerzamelingsregel voor bytes per seconde van schijf voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecVerzamelingsregel voor gelezen bytes van de schijf per seconde voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecVerzamelingsregel voor leesbewerkingen per seconde van een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecVerzamelingsregel voor geschreven bytes naar de schijf per seconde voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecVerzamelingsregel voor schrijfbewerkingen naar de schijf per seconde voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBVerzamelingsregel voor beschikbare megabytes Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Clusterschijf - Beschikbare ruimte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentVerzamelingsregel voor het percentage beschikbare ruimte voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Clusterschijf - Beschikbare ruimte / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTimeVerzamelingsregel voor het percentage niet-actieve tijd voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecVerzamelingsregel voor gesplitste I/O-bewerkingen per seconde voor een Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBVerzamelingsregel voor totale grootte/MB Windows Server-clusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Nano Server] Clusterschijf - Totale grootte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertRegel Windows Server NTFS-bestandssysteem beschadigdMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBGedeeld clustervolume - beschikbare ruimte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - beschikbare ruimte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBGedeeld clustervolume - Totale grootte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - Totale grootte / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentGedeeld clustervolume - Beschikbare ruimte / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Gedeeld clustervolume - beschikbare ruimte / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskDetectie van verouderde clusterobjecten voor Nano Server ongedaan makenMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue

Folder Items (9)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewStatus clusterschijvenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoStatus clusterschijven Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewClusterschijfcapaciteitMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoClusterschijfcapaciteit Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewClusterschijfprestatiesMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewStatus gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.Nano[Nano Server] Status gedeeld clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewSchijfcapaciteit gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoSchijfcapaciteit gedeeld clustervolume Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.Nano

Views (30)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewWaarschuwingen voor clusterschijvenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewStatus clusterschijvenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoStatus clusterschijven Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewBeschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoBeschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewBeschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoBeschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewClusterschijfcapaciteitMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoClusterschijfcapaciteit Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewClusterschijfMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewClusterschijfprestatiesMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewStatus clusterschijvenMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoToestand clusterschijven Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewTotale grootte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoTotale grootte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewWaarschuwingen gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewStatus gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.Nano[Nano Server] Status gedeeld clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewBeschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoBeschikbare ruimte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewBeschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoBeschikbare ruimte (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewSchijfcapaciteit gedeeld clustervolumeMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoSchijfcapaciteit gedeeld clustervolume Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewStatus gedeelde clustervolumesMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoToestand gedeelde clustervolumes Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewTotale grootte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoTotale grootte (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue