Pakiet językowy Windows Server Cluster Disks Monitoring

Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Ten pakiet administracyjny służy do odnajdowania i monitorowania wolnego miejsca oraz stanu dysków klastrowych w systemie Windows Server.

Podsumowanie

Pakiet administracyjny dysków klastrowych systemu Microsoft Windows Server umożliwia monitorowanie dostępności i wydajności dysków klastrowych w systemie Windows Server. Wykrywając krytyczne zdarzenia oraz wskaźniki wydajności, a także generując związane z nimi alerty i automatyczne reakcje, pakiet administracyjny ułatwia identyfikowanie i usuwanie potencjalnych awarii związanych z systemem Windows Server oraz zapobieganie im. Oznacza to, że ten pakiet administracyjny może odgrywać ważną rolę przy zapewnianiu dostępności i prawidłowego działania infrastruktury systemu Windows Server oraz powiązanych składników.

Management Pack Elements

Classes (12)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskDysk klastrowyMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Base(Abstrakcyjny) Dysk klastrowyMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOS[Przestarzałe] Wolumin dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOS[Serwer Nano Server] Dysk klastrowyMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterKlaster systemu Windows (monitorowanie dysków)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.Base(Abstrakcyjny) Inicjator monitorowania dysku klastrowego systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOS[Przestarzałe] Inicjator monitorowania woluminu dysku klastrowego systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOS[Server Nano Server] Inicjator monitorowania dysku klastrowego systemu WindowsMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeUdostępniony wolumin klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Base(Abstrakcyjny) Udostępniony wolumin klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOS[Przestarzałe] Partycja udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOS[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (6)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskRelacja dysku klastrowego hostów serwera wirtualnegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.Base[Server Nano Server] Relacja dysku klastrowego hostów serwera wirtualnegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterRelacja klastra hostów serwera wirtualnegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeRelacja udostępnionego woluminu klastra hostów serwera wirtualnegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.Base[Server Nano Server] Relacja udostępnionego woluminu klastra hostów serwera wirtualnegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseInternalFalse

ConditionDetection Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperAnyInternal

DataSource Modules (14)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeŹródło danych skryptu monitorowania dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerŹródło danych skryptu monitorowania dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceŹródło danych skryptu udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServer[Serwer Nano Server] Źródło danych skryptu udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceŹródło danych skryptu monitorowania udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServer[Serwer Nano Server] Źródło danych skryptu monitorowania udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerModuł harmonogramu braku odnajdywania starszych obiektów klastrowych serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceŹródło danych skryptu odnajdowania nazw klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerŹródło danych skryptu odnajdowania nazw klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSModuł źródła danych odnajdywania skryptu uniwersalnegoMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerAnyInternal

WriteAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WAAkcja zapisywania braku odnajdywania starszych obiektów klastrowych serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WAAnyPublic

Unit Monitor Types (10)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypeTyp monitora stanu dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServer[Serwer Nano Server] Typ monitora stanu dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypeTyp monitora wolnego miejsca (w MB) udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServer[Serwer Nano Server] Typ monitora wolnego miejsca (w MB) udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypeTyp monitora wolnego miejsca (w \%) udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServer[Serwer Nano Server] Typ monitora wolnego miejsca (w \%) udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypeZarezerwowaneMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServer[Serwer Nano Server] Typ monitora zarezerwowanego systemu plików NTFS.Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypeTyp monitora udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServer[Serwer Nano Server] Typ monitora udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServerPublicTrue

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfileMonitorowanie dysków klastrowych w systemie Windows Server: Konto Uruchom jako braku odnajdywania starszych obiektówMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (6)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryOdnajdowanie dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServer[Serwer Nano Server] Odzyskiwanie dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryOdnajdowanie udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServer[Serwer Nano Server] Odnajdywanie udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryOdnajdowanie nazw inicjatorów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServer[Serwer Nano Server] Odnajdowanie nazw inicjatorów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue

Aggregate Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupDysk klastrowy — monitor zbiorczy wolnego miejscaMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — monitor zbiorczy wolnego miejscaMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupUdostępniony wolumin klastra — monitor zbiorczy wolnego miejscaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — monitor zbiorczy wolnego miejscaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupZbiorcza dostępność dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Serwer Nano Server] Zbiorcza dostępność dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupZbiorcza dostępność udostępnionych woluminów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Serwer Nano Server] Zbiorcza dostępność udostępnionych woluminów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic

Unit Monitors (12)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBDysk klastrowy — monitor wolnego miejsca (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — monitor wolnego miejsca (w MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentDysk klastrowy — monitor wolnego miejsca (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServer[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — monitor wolnego miejsca (w \%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBUdostępniony wolumin klastra — monitor wolnego miejsca (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — monitor wolnego miejsca (w MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentUdostępniony wolumin klastra — monitor wolnego miejsca (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — monitor wolnego miejsca (w \%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSUdostępniony wolumin klastra — monitor stanu systemu NTFSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — monitor stanu NTFSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateUdostępniony wolumin klastra — monitor stanuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — monitor stanuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic

Rules (27)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthReguła zbierania danych licznika Średnia długość kolejki odczytu dysku dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthReguła zbierania danych licznika Średnia długość kolejki zapisu dysku dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthReguła zbierania danych licznika Średnia długość kolejki dysku dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadReguła zbierania danych z licznika Średni czas odczytu dysku (sekundy) dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferReguła zbierania danych licznika Średni czas transferu dyskowego (sekundy) dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteReguła zbierania danych z licznika Średni czas zapisu dysku (sekundy) dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthReguła zbierania danych licznika Bieżąca długość kolejki dysku dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecReguła zbierania danych licznika Bajty dysku na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecReguła zbierania danych licznika Bajty odczytu z dysku na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecReguła zbierania danych licznika Odczyty dysku na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecReguła zbierania danych licznika Bajty zapisu na dysku na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecReguła zbierania danych licznika Zapisy dysku na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBReguła zbierania danych licznika Wolne megabajty dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — wolne miejsce / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentReguła zbierania danych licznika Wolne miejsce (\%) dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — wolne miejsce / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTimeReguła zbierania danych licznika Czas bezczynności (\%) dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecReguła zbierania danych licznika Podzielone operacje we/wy na sekundę dla dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBReguła zbierania danych licznika Całkowity rozmiar/MB dysku klastrowego systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Dysk klastrowy — całkowity rozmiar / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertReguła uszkodzonego systemu plików NTFS systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBUdostępniony wolumin klastra — wolne miejsce/MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — wolne miejsce / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBUdostępniony wolumin klastra — całkowity rozmiar/MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — całkowity rozmiar / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentUdostępniony wolumin klastra — wolne miejsce/\%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Serwer Nano Server] Udostępniony wolumin klastra — wolne miejsce / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskBrak odnajdywania starszych obiektów klastrów dla serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue

Folder Items (9)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewKondycja dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoKondycja dysków klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewPojemność dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoPojemność dysku klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewWydajność dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewKondycja udostępnionych woluminów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoKondycja udostępnionych woluminów klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewPojemność dysku udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoPojemność dysku udostępnionego woluminu klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.Nano

Views (30)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewAlerty dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewKondycja dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoKondycja dysków klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewWolne miejsce (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoWolne miejsce (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewWolne miejsce (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoWolne miejsce (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewPojemność dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoPojemność dysku klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewDysk klastrowyMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewWydajność dysku klastrowegoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewStan dysków klastrowychMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoStan dysków klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewCałkowity rozmiar (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoCałkowity rozmiar (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewAlerty udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewKondycja udostępnionych woluminów klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoKondycja udostępnionych woluminów klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewWolne miejsce (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoWolne miejsce (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewWolne miejsce (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoWolne miejsce (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewPojemność dysku udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoPojemność dysku udostępnionego woluminu klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewStan udostępnionego woluminu klastraMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoStan udostępnionych woluminów klastra serwera Nano ServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewCałkowity rozmiar (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoCałkowity rozmiar (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue