Windows Server Cluster Disks Monitoring Dil Paketi

Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Bu Yönetim Paketi, Windows Server'da küme disklerinin boş alanını ve durumunu keşfeder ve izler.

Özet

Microsoft Windows Server Küme Diski Yönetim Paketi, Windows Server Küme Disklerinin kullanılabilirliğini ve performansını izler. Bu Yönetim Paketi, kritik olayları ve performans göstergelerini algılayarak, bunlar için uyarı vererek ve bunlara otomatik olarak yanıt vererek olası Windows Server ile ilgili kesintilerin belirlenmesine, düzeltilmesine ve önlenmesini yardımcı olur. Bunun sonucunda, bu Yönetim Paketi Windows Server altyapınızın ve ilgili bileşenlerinin kullanılabildiğini ve doğru şekilde çalıştığını sağlamada önemli bir rol oynayabilir.

Management Pack Elements

Classes (12)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskKüme DiskiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Base(Soyut) Küme DiskiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOS[Kullanım Dışı] Küme Diski BirimiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOS[Nano Server] Küme DiskiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterWindows Kümesi (disk izleme)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.Base(Soyut) Windows Kümesi disk izleme çekirdeğiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOS[Kullanım Dışı] Windows Kümesi Disk Birimi izleme çekirdeğiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOS[Nano Server] Windows Kümesi disk izleme çekirdeğiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeKüme Paylaşılan BirimiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.ApplicationComponentFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Base(Soyut) Küme Paylaşılan BirimiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.ApplicationComponentTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOS[Kullanım Dışı] Küme Paylaşılan Birimi BölümüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.LegacyOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOS[Nano Server] Küme Paylaşılan BirimiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseFalseTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (6)

 DisplayNameIDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskSanal Sunucu Konakları Küme Disk İlişkisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.Base[Nano Server] Sanal Sunucu Konakları Küme Diski İlişkisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSanal Sunucu Ana Bilgisayarları Küme İlişkisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeSanal Sunucu Ana Bilgisayarları Küme Paylaşılan Birimi İlişkisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.Base[Nano Server] Sanal Sunucu Konakları Küme Paylaşılan Birimi İlişkisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterBaseMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.BaseInternalFalse

ConditionDetection Modules (1)

 IDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfFilterMapperAnyInternal

DataSource Modules (14)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeKüme Diski İzleme Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.ModuletypeAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerKüme Diski İzleme Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DS.Moduletype.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceKüme Paylaşılan Birimi Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceKüme Paylaşılan Birimi İzleme Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi İzleme Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerNano Server eski küme nesneleri bulmadan çıkarma zamanlayıcı modülüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.NanoServer.Undiscovery.SchedulerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceKüme Adı Bulma Betik Veri KaynağıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerKüme Adı Betik Veri Kaynağını KeşfetMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSEvrensel betik bulma veri kaynağı modülüMicrosoft.Windows.Universal.Script.Discovery.DSAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.ScriptDataSource.NanoServerAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSourceAnyInternal
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.PerfDataSource.NanoServerAnyInternal

WriteAction Modules (1)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WABulmadan Çıkarma Nano Server eski küme nesneleri yazma eylemiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.Undiscovery.WAAnyPublic

Unit Monitor Types (10)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypeKüme Diski Durum İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Küme Diski Durum İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.DiskState.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypeKüme Paylaşılan Birimi Boş Alana MB İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi Boş Alan MB İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypeKüme Paylaşılan Birimi Boş Alana Yüzde İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi Boş Alan Yüzde İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypeAyrılmışMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Ayrılmış NTFS İzleyici Türü.Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.Monitortype.NanoServerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypeKüme Paylaşılan Birimi İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.MonitortypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi İzleyici TürüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.Monitortype.NanoServerPublicTrue

Secure References (1)

 DisplayNameIDContextAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfileWindows Server Küme Diskleri İzleme: Bulmadan çıkarma Eski nesneleri Farklı Çalıştır HesabıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.RunAsUnDiscoveryProfilePublic

Discoveries (6)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryKüme Diskleri KeşfiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServer[Nano Server] Küme Diskleri BulmaMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryKüme Paylaşılan Birimi KeşfiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi BulmaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Cluster.NewOSTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryKüme Çekirdeği Adı BulmaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.DiscoveryMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServer[Nano Server] Küme Çekirdeği Adı BulmaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.DiscoverClusterName.Discovery.NanoServerMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerTrue

Aggregate Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupKüme Diski - Boş Alan Toplama İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Nano Server] Küme Diski - Boş Alan Dökümü İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupKüme Paylaşılan Birimi - Boş Alan Toplama İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollupMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.Nano[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Boş Alan Dökümü İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMonitorRollup.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (4)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupKüme Diski Kullanılabilirlik ToplamaMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDiskSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Nano Server] Küme Diski Kullanılabilirlik DökümüMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterDisk.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupKüme Paylaşılan Birimleri Kullanılabilirlik ToplamaMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolumeSecurityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.Nano[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimleri Kullanılabilirlik DökümüMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.CSV2VirtualServer.AvailabilityRollup.NanoMicrosoft.Windows.Cluster.VirtualServerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.Microsoft.Windows.Cluster.VirtualServer.Hosts.ClusterSharedVolume.BaseSecurityHealthTrueFalsePublic

Unit Monitors (12)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBKüme Diski - Boş Alan İzleyicisi (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Küme Diski - Boş Alan İzleyicisi (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentKüme Diski - Boş Alan İzleyici (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Küme Diski - Boş Alan İzleyicisi (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBKüme Paylaşılan Birimi - Boş Alan İzleyicisi (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Boş Alan İzleyicisi (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentKüme Paylaşılan Birimi - Boş Alan İzleyici (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Boş Alan İzleyicisi (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthTrueTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSKüme Paylaşılan Birimi - NTFS Durumu İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFSMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - NTFS Durumu İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.NTFS.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateKüme Paylaşılan Birimi - Durum İzleyiciMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.StateMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeAvailabilityHealthFalseTruePublic
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Durum İzleyicisiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.State.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSAvailabilityHealthFalseTruePublic

Rules (27)

 DisplayNameIDTargetCategoryEnabledAlert Generate
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthOrtalama Disk Okuma Sırası Uzunluğu Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskReadQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthOrtalama Disk Yazma Sırası Uzunluğu Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AverageDiskWriteQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthOrtalama Disk Sırası Uzunluğu Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadOkuma Başına Ortalama Disk Süresi (sn) Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerReadMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferAktarım Başına Ortalama Disk Süresi (sn) Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerTransferMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteYazma Başına Ortalama Disk Süresi (sn) Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.AvgDiskSecPerWriteMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthGeçerli Disk Sırası Uzunluğu Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.CurrentDiskQueueLengthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecSaniyede Disk Bayt Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecSaniyede Disk Okuma Bayt Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecSaniyede Disk Okuma Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskReadsPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecSaniyede Disk Yazma Bayt Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWriteBytesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecSaniyede Disk Yazma Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.DiskWritesPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBBoş Megabayt Windows Server Küme Diski için için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Küme Diski - Boş alan / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent\% Boş Alan Windows Server Küme Diski için için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Küme Diski - Boş alan / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTime\% Boşta Kalma Süresi Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.PercentIdleTimeMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecSaniyede Bölünmüş G/Ç Sayısı Windows Server Küme Diski için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.SplitIOPerSecMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionFalseFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBToplam Boyut / MB Windows Server Küme Diski için için Toplama KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Nano Server] Küme Diski - Toplam boyut / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertWindows Server NTFS Dosya Sistemi Bozulma KuralıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.OperatingSystem.NTFSFileSystemCorrupt.AlertMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskEventCollectionTrueTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBKüme Paylaşılan Birimi - Boş alan / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Boş alan / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpaceMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBKüme Paylaşılan Birimi - Toplam boyut / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Toplam boyut / MBMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.TotalSizeMB.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentKüme Paylaşılan Birimi - Boş alan / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercentMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumePerformanceCollectionTrueFalse
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServer[Nano Server] Küme Paylaşılan Birimi - Boş alan / \%Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.MonitorClusterSharedVolume.Monitoring.CollectPerfDataSource.FreeSpacePercent.NanoServerMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.NewOSPerformanceCollectionTrueFalse

Agent Tasks (1)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityCategoryEnabled
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskNano Server için eski küme nesnelerinin bulmadan çıkarılmasıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.VirtualServer.NanoServer.LegacyObjects.UnDiscovery.TaskMicrosoft.SystemCenter.AllManagementServersPoolPublicMaintenanceTrue

Folder Items (9)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewKüme Diskleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoNano Server Küme Diskleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewKüme Diski KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoNano Server Küme Diski KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewKüme Diski PerformansıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewKüme Paylaşılan Birimleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoNano Server Küme Paylaşılan Birimleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.Nano
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewKüme Paylaşılan Birimi Disk KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoNano Server Küme Paylaşılan Birimi Disk KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.Nano

Views (30)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewKüme Diskleri UyarılarıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewKüme Diskleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoNano Server Küme Diskleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewBoş Alan (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoBoş Alan (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewBoş Alan (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoBoş Alan (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewKüme Diski KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoNano Server Küme Diski KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewKüme DiskiMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewKüme Diski PerformansıMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.PerformanceRules.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewKüme Diskleri DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoNano Server Küme Diskleri DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewTotal Boyut (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoTotal Boyut (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewKüme Paylaşılan Birimleri UyarılarıMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewKüme Paylaşılan Birimleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoNano Server Küme Paylaşılan Birimleri Sistem DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.DashboardView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewBoş Alan (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoBoş Alan (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpaceMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewBoş Alan (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoBoş Alan (\%)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.FreeSpacePercent.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewKüme Paylaşılan Birimi Disk KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoNano Server Küme Paylaşılan Birimi Disk KapasitesiMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.Performance.Dashboard.View.NanoSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewKüme Paylaşılan Birimleri DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoNano Server Küme Paylaşılan Birimleri DurumuMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.StateView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewTotal Boyut (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.ViewMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolumeMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoTotal Boyut (MB)Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.TotalSizeMB.Performance.View.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterDisksMonitoring.ClusterDisk.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.AlertView.NanoMicrosoft.Windows.Server.ClusterSharedVolumeMonitoring.ClusterSharedVolume.BaseMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue