Windows Server 2008 — Operating System (Monitoring) Language Pack

Microsoft.Windows.Server.Library :: 10.1.1.0 (Management Pack)

Microsoft Windows Server 2003 — Operating System Management Pack ten pakiet administracyjny umożliwia monitorowanie systemu operacyjnego Windows Server 2008.

Podsumowanie

Pakiet administracyjny systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i nowszych monitoruje dostępność i wydajność systemów operacyjnych Windows Server 2016 i nowszych. Ten pakiet administracyjny wykrywa, wysyła alerty oraz automatycznie odpowiada na zdarzenia krytyczne i wskaźniki wydajności, co pozwala wykrywać i usuwać awarie związane z systemami operacyjnymi Windows Server 2016 i nowszymi oraz zapobiegać tym awariom w przyszłości. Oznacza to, że ten pakiet administracyjny może odgrywać ważną rolę przy zapewnianiu dostępności i prawidłowego działania infrastruktury systemu Windows Server oraz powiązanych składników.

Dzięki zastosowaniu wbudowanych, specjalistycznych funkcji, ten pakiet administracyjny wyróżnia warunki dotyczące wydajności, kondycji i dostępności, które wskazują problemy. W niektórych przypadkach możliwe jest nawet zidentyfikowanie problemów, zanim staną się krytyczne. Ten poziom reakcji pozwala zwiększyć ogólną dostępność i wydajność infrastruktury systemu Windows Server oraz powiązanych z nim składników. Dzięki temu pakiet administracyjny obniża całkowite koszty posiadania poprzez umożliwienie aktywnego zarządzania i skrócenie czasu rozwiązywania zidentyfikowanych problemów.

Pakiet administracyjny systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2016 i nowszych obejmuje następujące funkcje i możliwości:

Struktura aplikacji

Ten pakiet administracyjny odnajduje rozbudowaną strukturę aplikacji. Ta struktura pozwala określić relacje między wszystkimi składnikami i urządzeniami logicznymi systemu Windows. Możliwe jest na przykład odnajdywanie i wyświetlanie wszystkich relacji między komputerem, systemem operacyjnym, dyskami logicznymi, partycjami i dyskami fizycznymi z powierzchni diagramu oraz topologii.

Monitory i reguły

Zapewniono kompleksowy zestaw monitorów i reguł, które umożliwiają monitorowanie usług, składników i infrastruktury systemu Windows. Ten pakiet administracyjny zapewnia funkcje monitorowania następujących obszarów:

Zadania

Udostępniono zestaw często używanych zadań w celu zapewnienia pomocy przy diagnozowaniu i usuwaniu problemów wpływających na dostępność, wydajność i konfigurację usług oraz składników związanych z systemem Windows Server.

Wiedza

Udostępniono kompleksową bazę wiedzy dla wszystkich monitorów, reguł i funkcji odnajdywania. W przypadku monitorów i reguł generujących alerty jest dostępna baza wiedzy, która przyspieszy proces rozwiązywania problemów. Do bazy wiedzy dodano w odpowiednich obszarach wbudowane zadania, widoki i raporty, które umożliwiają szybką diagnostykę oraz możliwie najszybsze rozwiązanie problemu.

Raporty

Udostępniono serię raportów, dzięki którym administratorzy mogą przeglądać historię środowiska systemów operacyjnych Windows Server 2016 i nowszych.

Konfiguracja

Ten pakiet administracyjny nie wymaga żadnego wstępnego konfigurowania. Aby zmodyfikować gotową konfigurację, można zastosować przesłonięcia do funkcji (np. włączenie/wyłączenie monitorów i reguł, zmiana progów itp.).

Uwaga: ten pakiet administracyjny jest zależny od biblioteki systemu Microsoft Windows Server. Dlatego ten pakiet administracyjny należy zaimportować w trakcie importowania pakietu administracyjnego Windows Server Library Management Pack lub później.

Management Pack Elements

Classes (23)

 DisplayNameIDBase ClassAbstractHostedSingletonGroupExtensionAccessibility
Microsoft.Windows.Server.6.2.ComputerKomputer z systemem operacyjnym Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.ComputerGroupGrupa komputerów z systemem operacyjnym Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Core.ComputerKomputer z systemem operacyjnym Windows Server 2012 CoreMicrosoft.Windows.Server.6.2.Core.ComputerMicrosoft.Windows.Server.6.2.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Core.ComputerGroupGrupa komputerów z systemem operacyjnym Windows Server 2012 CoreMicrosoft.Windows.Server.6.2.Core.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Core.OperatingSystemSystem operacyjny Windows Server 2012 CoreMicrosoft.Windows.Server.6.2.Core.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.DiskPartitionOdnajdywanie partycji dysku systemu Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.DiskPartitionMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.ComputerKomputer z pełną wersją systemu operacyjnego Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.ComputerMicrosoft.Windows.Server.6.2.ComputerFalseFalseFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.ComputerGroupGrupa komputerów z pełną wersją systemu operacyjnego Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.OperatingSystemPełna wersja systemu operacyjnego Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.Full.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.LogicalDiskDysk logiczny systemu Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.LogicalDiskMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.NetworkAdapterKarta sieciowa systemu operacyjnego Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystemSystem operacyjny Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.OperatingSystemMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.PhysicalDiskDysk fizyczny systemu Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.6.2.ProcessorProcesor systemu Windows Server 2012Microsoft.Windows.Server.6.2.ProcessorMicrosoft.Windows.Server.ProcessorFalseTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ComputerGroupGrupa komputerów z systemem Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ComputerGroupMicrosoft.SystemCenter.ComputerGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.DiskPartitionPartycja dysku (Server)Microsoft.Windows.Server.DiskPartitionMicrosoft.Windows.DiskPartitionTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.InstanceGroupGrupa wystąpień systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroupMicrosoft.SystemCenter.InstanceGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.InstanceGroupOnlyGrupa wystąpień tylko systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroupOnlyMicrosoft.SystemCenter.InstanceGroupFalseFalseTrueTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskDysk logiczny (Server)Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.Windows.LogicalDiskTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapterKarta sieciowa (Server)Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.Windows.NetworkAdapterTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskDysk fizyczny (Server)Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.Windows.PhysicalDiskTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ProcessorProcesor (Server)Microsoft.Windows.Server.ProcessorMicrosoft.Windows.ProcessorTrueTrueFalseFalseFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.ProcessSeedMicrosoft.Windows.Server.ProcessSeedMicrosoft.Windows.Server.ProcessSeedSystem.EntityTrueTrueFalseFalseFalsePublic

Relationship Types (1)

 IDSourceTargetAccessibilityAbstract
Microsoft.Windows.Server.ComputerHostsProcessSeedMicrosoft.Windows.Server.ComputerHostsProcessSeedMicrosoft.Windows.Server.ComputerMicrosoft.Windows.Server.ProcessSeedPublicFalse

ProbeAction Modules (5)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.IsFeatureInstalled.ProbeModuł sondy: Czy funkcja jest zainstalowanaMicrosoft.Windows.Server.IsFeatureInstalled.ProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.IsFeatureInstalled.Probe.PowerShellModuł sondy: Czy funkcja jest zainstalowana. (PowerShell)Microsoft.Windows.Server.IsFeatureInstalled.Probe.PowerShellAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.MaxConcurrentAPI.ProbeModuł sondy Maksymalna liczba uruchomionych jednocześnie interfejsów API w systemie Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.MaxConcurrentAPI.ProbeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.TopCPUUsage.ProbeActionModuł sondy: Najwyższe użycie procesoraMicrosoft.Windows.Server.TopCPUUsage.ProbeActionAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.TopCPUUsage.ProbeAction.PowerShellModuł sondy: Najwyższe użycie procesora. (PowerShell)Microsoft.Windows.Server.TopCPUUsage.ProbeAction.PowerShellAnyPublic

WriteAction Modules (3)

 DisplayNameIDIsolationAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ScriptWriteActionUruchom skryptMicrosoft.Windows.Server.ScriptWriteActionAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.StartServiceViaWMI.ModuleTypeModuł akcji zapisu: Uruchom usługę za pomocą WMIMicrosoft.Windows.Server.StartServiceViaWMI.ModuleTypeAnyPublic
Microsoft.Windows.Server.StartServiceViaWMI.ModuleType.PowerShellModuł akcji zapisu: Uruchom usługę za pomocą WMI. (PowerShell)Microsoft.Windows.Server.StartServiceViaWMI.ModuleType.PowerShellAnyPublic

Unit Monitor Types (1)

 DisplayNameIDAccessibilitySupport Monitor Recalculate
Microsoft.Windows.Server.MaxConcurrentAPI.MonitorTypeTyp monitora Maksymalna liczba uruchomionych jednocześnie interfejsów API w systemie Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.MaxConcurrentAPI.MonitorTypePublicFalse

Categories (5)

 IDTarget
Cat.Microsoft.Windows.Server.Computer.CompmgmtCat.Microsoft.Windows.Server.Computer.CompmgmtMicrosoft.Windows.Server.Computer.Compmgmt
Cat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCCat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCMicrosoft.Windows.Server.Computer.MSTSC
Cat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCAdminCat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCAdminMicrosoft.Windows.Server.Computer.MSTSCAdmin
Cat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCConsoleCat.Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCConsoleMicrosoft.Windows.Server.Computer.MSTSCConsole
Cat.Microsoft.Windows.Server.Computer.OpenPowerShellCat.Microsoft.Windows.Server.Computer.OpenPowerShellMicrosoft.Windows.Server.Computer.OpenPowerShell

Discoveries (3)

 DisplayNameIDTargetEnabled
Microsoft.Windows.Server.AllServersComputerGroupDiscoveryWypełnij grupę wszystkich komputerów z systemem Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.AllServersComputerGroupDiscoveryMicrosoft.Windows.Server.ComputerGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.InstanceGroup.DiscoveryWypełnij grupę wystąpień systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroup.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroupTrue
Microsoft.Windows.Server.InstanceGroupOnly.DiscoveryWypełnij grupę wystąpień tylko systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroupOnly.DiscoveryMicrosoft.Windows.Server.InstanceGroupOnlyTrue

Aggregate Monitors (1)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.Computer.HardwareAvailabilityAggregateMonitor agregacji dostępności sprzętuMicrosoft.Windows.Server.Computer.HardwareAvailabilityAggregateMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfAvailabilityHealthTrueFalsePublic

Dependency Monitors (5)

 DisplayNameIDTargetAlgorithmSource MonitorRelationshipCategoryEnabledAlert GenerateAccessibility
Microsoft.Windows.Server.Computer.HardwareAvailabilityRollupZestawienie dostępności sprzętuMicrosoft.Windows.Server.Computer.HardwareAvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.ComputerHostsLogicalDeviceAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.Computer.HardwarePerformanceRollupZestawienie wydajności sprzętuMicrosoft.Windows.Server.Computer.HardwarePerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevicePerformanceHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.Computer.OSAvailabilityRollupZestawienie dostępności systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.Computer.OSAvailabilityRollupMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfSystem.Health.AvailabilityStateMicrosoft.Windows.ComputerHostsOperatingSystemAvailabilityHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.Computer.OSConfigurationRollupZestawienie konfiguracji systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.Computer.OSConfigurationRollupMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfSystem.Health.ConfigurationStateMicrosoft.Windows.ComputerHostsOperatingSystemConfigurationHealthTrueFalsePublic
Microsoft.Windows.Server.Computer.OSPerformanceRollupZestawienie wydajności systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.Computer.OSPerformanceRollupMicrosoft.Windows.Server.ComputerWorstOfSystem.Health.PerformanceStateMicrosoft.Windows.ComputerHostsOperatingSystemPerformanceHealthTrueFalsePublic

Console Tasks (5)

 DisplayNameIDTargetAccessibilityEnabled
Microsoft.Windows.Server.Computer.CompmgmtZarządzanie komputeremMicrosoft.Windows.Server.Computer.CompmgmtMicrosoft.Windows.Server.ComputerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCPulpit zdalnyMicrosoft.Windows.Server.Computer.MSTSCMicrosoft.Windows.Server.ComputerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCAdminPulpit zdalny (administrator)Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCAdminMicrosoft.Windows.Server.ComputerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCConsolePulpit zdalny (konsola)Microsoft.Windows.Server.Computer.MSTSCConsoleMicrosoft.Windows.Server.ComputerPublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.OpenPowerShellOtwieranie programu PowerShellMicrosoft.Windows.Server.Computer.OpenPowerShellMicrosoft.Windows.Server.ComputerPublicTrue

Folder Items (21)

 DisplayNameIDFolderNameElementID
Microsoft.Windows.Server.AlertsViewAktywne alertyMicrosoft.Windows.Server.AlertsViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.AlertsView
Microsoft.Windows.Server.Computer.PerformanceViewWydajność systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.Computer.PerformanceViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.Computer.PerformanceView
Microsoft.Windows.Server.Computer.StateViewStan systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.Computer.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.Computer.StateView
Microsoft.Windows.Server.Computer.TasksViewStan zadaniaMicrosoft.Windows.Server.Computer.TasksViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.Computer.TasksView
Microsoft.Windows.Server.DiskCapacity.Dashboard.ViewPojemność dyskuMicrosoft.Windows.Server.DiskCapacity.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.DiskCapacity.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk.Health.Dashboard.ViewKondycja dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.Health.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.Health.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk.State.ViewStan dysku logicznegoMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.State.View
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskPerformance.Dashboard.ViewWydajność dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskPerformance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskPerformance.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskUtilization.Dashboard.ViewUżycie dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskUtilization.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskUtilization.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPageFile.Dashboard.ViewUżycie pamięci (plik stronicowania)Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPageFile.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPageFile.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPhysical.Dashboard.ViewUżycie pamięci (fizyczna)Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPhysical.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPhysical.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Health.Dashboard.ViewKondycja karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Health.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Health.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter.State.ViewStan karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.State.View
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewUżycie karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.Health.Dashboard.ViewKondycja systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.Health.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.Health.Dashboard.View
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Event.ViewNie można uruchomić usług lub sterownikówMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Event.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Event.View
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Event.ViewNieoczekiwane zakończenia działania usługMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Event.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Event.View
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Event.ViewUdziały o nieprawidłowej konfiguracjiMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Event.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Event.View
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Event.ViewNieudane instalacje aktualizacji oprogramowaniaMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Event.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Event.View
Microsoft.Windows.Server.OS.State.ViewStan systemu operacyjnego Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.OS.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.Windows.Server.OS.State.View
Microsoft.Windows.Server.ProcessorPerformance.Dashboard.ViewWydajność procesoraMicrosoft.Windows.Server.ProcessorPerformance.Dashboard.ViewMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ProcessorPerformance.Dashboard.View

Folders (4)

 DisplayNameIDParentFolderAccessibility
Microsoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMonitorowanie kondycjiMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootPublic
Microsoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsZdarzenia systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthEventsMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.HealthPublic
Microsoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceWydajnośćMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.PerformanceMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootPublic
Microsoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.ViewFolder.RootMicrosoft.SystemCenter.Monitoring.ViewFolder.RootPublic

Views (72)

 DisplayNameIDTargetTypeAccessibilityVisible
Microsoft.Windows.Server.AlertsViewAktywne alertyMicrosoft.Windows.Server.AlertsViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.AlertsViewAktywne alerty komputerówMicrosoft.Windows.Server.Computer.AlertsViewMicrosoft.Windows.Server.ComputerMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.PerformanceViewWydajność systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.Computer.PerformanceViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.StateViewStan systemu Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.Computer.StateViewMicrosoft.Windows.Server.ComputerMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Computer.TasksViewStan zadaniaMicrosoft.Windows.Server.Computer.TasksViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.TaskStatusViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.DiskCapacity.Dashboard.ViewPojemność dyskuMicrosoft.Windows.Server.DiskCapacity.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.DiskPartition.Alerts.ViewAlerty partycji dyskuMicrosoft.Windows.Server.DiskPartition.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.DiskPartition.Health.Dashboard.ViewKondycja partycji dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.DiskPartition.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.DiskPartition.State.ViewStan partycji dyskuMicrosoft.Windows.Server.DiskPartition.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.DiskPartition.StateViewStan partycji dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.DiskPartition.StateViewMicrosoft.Windows.Server.DiskPartitionMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk.Alerts.ViewAlerty dysku logicznegoMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk.Health.Dashboard.ViewKondycja dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.LogicalDisk.State.ViewStan dysku logicznegoMicrosoft.Windows.Server.LogicalDisk.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskQueueLength.ViewWydajność Dysk logiczny\Śr. długość kolejki dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskQueueLength.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskSecReads.ViewWydajność Dysk logiczny\Śr. czas dysku (s)/OdczytMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskSecReads.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskSecWrites.ViewWydajność Dysk logiczny\Śr. czas dysku (s)/ZapisMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskAvgDiskSecWrites.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskBytesSec.ViewWydajność Dysk fizyczny\Bajty dysku/sMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskBytesSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskCurrentDiskQueueLength.ViewWydajność Dysk logiczny\Bieżąca długość kolejki dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskCurrentDiskQueueLength.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskFreeMegaBytes.ViewWydajność Dysk logiczny\Wolne megabajtyMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFreeMegaBytes.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskFreeSpace.ViewDysk logiczny\\% wolnego miejscaMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskFreeSpace.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskPerformance.Dashboard.ViewWydajność dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskPerformance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskReadsSec.ViewWydajność Dysk logiczny\Odczyty dysku/sMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskReadsSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskUtilization.Dashboard.ViewUżycie dyskuMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskUtilization.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.LogicalDiskWritesSec.ViewWydajność Dysk logiczny\Zapisy na dysku/sMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskWritesSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.LogicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryAvailableMBytes.ViewPamięć\Dostępna pamięć (MB)Microsoft.Windows.Server.MemoryAvailableMBytes.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryPageReadssec.ViewPamięć\Odczyty stron/sMicrosoft.Windows.Server.MemoryPageReadssec.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryPagessec.ViewPamięć\Strony/sMicrosoft.Windows.Server.MemoryPagessec.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryPageWritessec.ViewWydajność Zapisy stron pamięci/sMicrosoft.Windows.Server.MemoryPageWritessec.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryPoolNonpagedBytes.ViewWydajność Pamięć\Bajty w puli niestronicowanejMicrosoft.Windows.Server.MemoryPoolNonpagedBytes.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryPoolPagedBytes.ViewWydajność Pamięć\Bajty w puli stronicowanejMicrosoft.Windows.Server.MemoryPoolPagedBytes.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPageFile.Dashboard.ViewUżycie pamięci (plik stronicowania)Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPageFile.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPhysical.Dashboard.ViewUżycie pamięci (fizyczna)Microsoft.Windows.Server.MemoryUtilizationPhysical.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Alerts.ViewAlerty karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Health.Dashboard.ViewKondycja karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter.State.ViewStan karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapter.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewUżycie karty sieciowejMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterUtilization.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesReceivedsec.ViewWydajność Interfejs sieciowy\Bajty odebrane/sMicrosoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesReceivedsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesSentsec.ViewWydajność Interfejs sieciowy\Bajty wysłane/sMicrosoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesSentsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesTotalsec.ViewWydajność Interfejs sieciowy\Całkowita liczba bajtów/sMicrosoft.Windows.Server.NetworkInterfaceBytesTotalsec.ViewMicrosoft.Windows.Server.NetworkAdapterMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.Alerts.ViewAlerty systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.Health.Dashboard.ViewKondycja systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Event.ViewNie można uruchomić usług lub sterownikówMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceOrDriverFailedToStart.Event.ViewMicrosoft.Windows.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.EventViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Event.ViewNieoczekiwane zakończenia działania usługMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ServiceTerminatedUnexpextedly.Event.ViewMicrosoft.Windows.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.EventViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Event.ViewUdziały o nieprawidłowej konfiguracjiMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.ShareConfigurationInvalid.Event.ViewMicrosoft.Windows.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.EventViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Event.ViewNieudane instalacje aktualizacji oprogramowaniaMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.SoftwareUpdateInstallationFailed.Event.ViewMicrosoft.Windows.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.EventViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.OperatingSystem.State.ViewStan systemu operacyjnegoMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystem.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.OS.State.ViewStan systemu operacyjnego Windows ServerMicrosoft.Windows.Server.OS.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.PagingFileUsage.ViewWydajność Plik stronicowania\Użycie (\%)Microsoft.Windows.Server.PagingFileUsage.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk.Alerts.ViewAlerty dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDisk.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk.Health.Dashboard.ViewKondycja dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDisk.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk.State.ViewStan dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDisk.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskQueueLength.ViewDysk fizyczny\Średni długość kolejki dyskuMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskQueueLength.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskSecReads.ViewDysk fizyczny\Średni czas dysku (s)/OdczytMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskSecReads.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskSecWrites.ViewDysk fizyczny\Średni czas dysku (s)/ZapisMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskAvgDiskSecWrites.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskBytesSec.ViewDysk fizyczny\Bajty dysku/sMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskBytesSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskCurrentDiskQueueLength.ViewWydajność Dysk fizyczny\Bieżąca długość kolejki dyskuMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskCurrentDiskQueueLength.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskPerformance.Dashboard.ViewWydajność dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskPerformance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskReadsSec.ViewWydajność Dysk fizyczny\Odczyty dysku/sMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskReadsSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskUtilization.Dashboard.ViewUżycie dysku fizycznegoMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskUtilization.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.PhysicalDiskWritesSec.ViewWydajność Dysk fizyczny\Zapisy na dysku/sMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskWritesSec.ViewMicrosoft.Windows.Server.PhysicalDiskMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.Processor.Alerts.ViewAlerty indywidualnego procesoraMicrosoft.Windows.Server.Processor.Alerts.ViewMicrosoft.Windows.Server.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.AlertViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.Processor.Dashboard.ViewCzas procesoraMicrosoft.Windows.Server.Processor.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Processor.DPCTime.ViewWydajność Procesor\Czas DPC (\%)Microsoft.Windows.Server.Processor.DPCTime.ViewMicrosoft.Windows.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.Processor.Health.Dashboard.ViewKondycja procesoraMicrosoft.Windows.Server.Processor.Health.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.Processor.InterruptTime.ViewWydajność Procesor\Czas przerwań (\%)Microsoft.Windows.Server.Processor.InterruptTime.ViewMicrosoft.Windows.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.Processor.ProcessorTime.ViewWydajność Procesor\Czas procesora (\%)Microsoft.Windows.Server.Processor.ProcessorTime.ViewMicrosoft.Windows.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypeInternalFalse
Microsoft.Windows.Server.Processor.State.ViewStan indywidualnego procesoraMicrosoft.Windows.Server.Processor.State.ViewMicrosoft.Windows.Server.ProcessorMicrosoft.SystemCenter.StateViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.ProcessorInterruptTime_Total.ViewProcesor\Czas przerwania (\%)\_ŁącznieMicrosoft.Windows.Server.ProcessorInterruptTime_Total.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.ProcessorPerformance.Dashboard.ViewWydajność procesoraMicrosoft.Windows.Server.ProcessorPerformance.Dashboard.ViewSystem.EntityMicrosoft.SystemCenter.DashboardViewTypePublicTrue
Microsoft.Windows.Server.ProcessorProcessorTime_Total.ViewProcesor\Czas procesora (\%)\_ŁącznieMicrosoft.Windows.Server.ProcessorProcessorTime_Total.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.SystemContextSwitchessec.ViewWydajność System\Przełączenia kontekstu/sMicrosoft.Windows.Server.SystemContextSwitchessec.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse
Microsoft.Windows.Server.SystemProcessorQueueLength.ViewWydajność System\Długość kolejki procesoraMicrosoft.Windows.Server.SystemProcessorQueueLength.ViewMicrosoft.Windows.Server.OperatingSystemMicrosoft.SystemCenter.PerformanceViewTypePublicFalse