Probíhající aktivity

ActivityManagement.Views.DependentActivitiesActive (ImageReference)

Zobrazí všechny probíhající závislé aktivity.

Element properties:

ImageIDActivityMgmt_DependentActivitiesInProgress_16