Δραστηριότητες σε εξέλιξη

ActivityManagement.Views.DependentActivitiesActive (ImageReference)

Παραθέτει όλες τις εξαρτώμενες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Element properties:

ImageIDActivityMgmt_DependentActivitiesInProgress_16