Neúspěšné aktivity

ActivityManagement.Views.ManualActivitiesFailed (ImageReference)

Zobrazí všechny ručně prováděné aktivity, které se nezdařily.

Element properties:

ImageIDActivityMgmt_FailedManualActivities_16