\% Boş Inode'lar (SUSE Linux Enterprise Server 9)

Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk.PercentFreeInodes.Collection (Rule)

Performans sayacı Mantıksal Disk\\% Boş Inode'lar için toplama kuralı

Knowledge Base article:

Özet

Bu kural, Mantıksal Disk\% Boş Inode'lar performans sayacı için performans verilerini toplar. Toplanan değerlere performans görünümlerinde ve raporlarında erişilebilir.

Bu ölçüm, toplam inode'ların yüzdesini seçilen boş dosya sistemlerinde kullanıma sunar.

Dosya sistemi inode'ları kullanmazsa, yüzde boş inode'ları değeri yüzde 100 olarak döndürülür. Dosya sistemi inode kullanımı geçerli boş ve toplam değerler ile hesaplanır; JFS gibi inode'ları dinamik olarak ayıran dosya sistemlerine yönelik doğru kullanım kesin olarak temsil edilmeyebilir.

Element properties:

TargetMicrosoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk
CategoryPerformanceCollection
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DS DataSource Microsoft.Unix.WSMan.PerfCounterProvider.Filtered Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk.PercentFreeInodes.Collection" Enabled="true" Target="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk" ConfirmDelivery="false" Remotable="true" Priority="Normal" DiscardLevel="100">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="DS" TypeID="Unix!Microsoft.Unix.WSMan.PerfCounterProvider.Filtered">
<TargetSystem>$Target/Host/Property[Type="Unix!Microsoft.Unix.Computer"]/NetworkName$</TargetSystem>
<Uri>http://schemas.microsoft.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/SCX_FileSystemStatisticalInformation?__cimnamespace=root/scx</Uri>
<Filter/>
<SplitItems>true</SplitItems>
<Interval>300</Interval>
<ObjectName>Logical Disk</ObjectName>
<CounterName>% Free Inodes</CounterName>
<InstanceName>$Target/Property[Type="Unix!Microsoft.Unix.LogicalDevice"]/DeviceID$</InstanceName>
<InstanceProperty>/DataItem/WsManData/*[local-name(.)='SCX_FileSystemStatisticalInformation']/*[local-name(.)='Name']</InstanceProperty>
<Value>$Data/WsManData/*[local-name(.)='SCX_FileSystemStatisticalInformation']/*[local-name(.)='PercentFreeInodes']$</Value>
<PreMapperFilter>
<RegExExpression>
<ValueExpression>
<XPathQuery Type="String">/DataItem/WsManData/*[local-name(.)='SCX_FileSystemStatisticalInformation']/*[local-name(.)='PercentFreeInodes']</XPathQuery>
</ValueExpression>
<Operator>MatchesRegularExpression</Operator>
<Pattern>^[-]?([0-9]*\.[0-9]+|[0-9]+)$</Pattern>
</RegExExpression>
</PreMapperFilter>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>