Logikai lemez (fájlrendszer) kapacitáselőzményei

Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDiskCapacityHistory.Report (LinkedReport)

Logikai lemez (fájlrendszer) kapacitáselőzményeinek jelentése.

Knowledge Base article:

Összefoglalás

Hogyan működik a jelentés?

A logikai lemez kapacitáselőzményi jelentése diagramot jelenít meg a következő teljesítményszámlálókkal:

A jelentés akkor keresi az adatokat, ha a kapott objektumok típusa:

SUSE Linux Enterprise Server 9 logikai lemez

Lemezek keresése logikai név alapján (például: /home).

A jelentés mindegyik objektumnál diagramot és adattáblát jelenít meg. A jelentés az előzmények diagramját „Havi, naponként” összesítésben mutatja.

A jelentés használata

Ha a jelentéskészítési területről fut:

A keresési eredmények második oszlopa jeleníti meg, hogy a megjelenített objektumok milyen típusúak. Győződjön meg arról, hogy SUSE Linux Enterprise Server 9 logikailemez-objektumtípusokat jelöl ki.

Ha a figyelési területről fut:

Jelölje ki a cél SUSE Linux Enterprise Server 9 logikai lemezt Állapot vagy Teljesítmény nézetben.

Mik a felkínált paraméterek?

Dátum és idő kiválasztása: Lehetővé teszi relatív vagy konkrét dátum, idő tartomány és időzóna kiválasztását.

Munkaidő: Lehetővé teszi az eredmény szűrését megadott számú munkanap adott munkaidő-tartományára.

Objektum: Lehetővé teszi azoknak az objektumoknak megadását, amelyekre a jelentéskészítés vonatkozni fog.

Element properties:

BaseMicrosoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Performance
TargetMicrosoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk
AccessibilityPublic
VisibleTrue

Source Code:

<LinkedReport ID="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDiskCapacityHistory.Report" Accessibility="Public" Base="ReportLibrary!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Performance" Visible="true" Target="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk">
<ParameterBlock xmlns="http://schemas.microsoft.com/mom/reporting/2007/ReportParameterSettings" columns="3">
<Controls>
<Control type="Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterControl.ComboBox" columnSpan="1">
<ReportParameters>
<ReportParameter name="DataAggregation">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.DataAggregation</Prompt>
</ReportParameter>
</ReportParameters>
</Control>
<Control type="Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterControl.LinkedPerformanceChartObjectPicker" columnSpan="2" rowSpan="2">
<ReportParameters>
<ReportParameter name="ObjectList">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.ObjectList</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="ManagementGroupId" binding="GroupList"/>
</ReportParameters>
<Properties>
<Property name="TypeFilter">
<Value>Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk</Value>
</Property>
<Property name="ContextObjectBinding">
<Value>Containment</Value>
</Property>
<Property name="ValueTemplate">
<Value>
&lt;Data&gt;
&lt;Chart ObjectJoin="ChartPerObject"&gt;
&lt;Series&gt;
&lt;Rule&gt;$MPElement[Name="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk.PercentUsedInodes.Collection"]$&lt;/Rule&gt;
&lt;Scale&gt;1&lt;/Scale&gt;
&lt;Type&gt;Line&lt;/Type&gt;
&lt;Color&gt;63, 63, 255&lt;/Color&gt;
&lt;/Series&gt;
&lt;Series&gt;
&lt;Rule&gt;$MPElement[Name="Microsoft.Linux.SLES.9.LogicalDisk.PercentUsedSpace.Collection"]$&lt;/Rule&gt;
&lt;Scale&gt;1&lt;/Scale&gt;
&lt;Type&gt;Line&lt;/Type&gt;
&lt;Color&gt;0,159,0&lt;/Color&gt;
&lt;/Series&gt;
&lt;/Chart&gt;
&lt;/Data&gt; </Value>
</Property>
</Properties>
</Control>
<Control type="Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterControl.BusinessRelativeDateTimePicker" columnSpan="1">
<ReportParameters>
<ReportParameter name="TimeZone" binding="TimeZone">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.TimeZone</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="TimeZoneName" binding="TimeZoneName"/>
<ReportParameter name="StartDate_BaseType" binding="StartDate_BaseType"/>
<ReportParameter name="StartDate_BaseValue" binding="StartDate_BaseValue">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.StartDateTime</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="StartDate_OffsetType" binding="StartDate_OffsetType"/>
<ReportParameter name="StartDate_OffsetValue" binding="StartDate_OffsetValue"/>
<ReportParameter name="EndDate_BaseType" binding="EndDate_BaseType"/>
<ReportParameter name="EndDate_BaseValue" binding="EndDate_BaseValue">
<Prompt>Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.ParameterPrompt.EndDateTime</Prompt>
</ReportParameter>
<ReportParameter name="EndDate_OffsetType" binding="EndDate_OffsetType"/>
<ReportParameter name="EndDate_OffsetValue" binding="EndDate_OffsetValue"/>
<ReportParameter name="TimeType" binding="TimeType"/>
<ReportParameter name="TimeWeekMap" binding="TimeWeekMap"/>
</ReportParameters>
</Control>
</Controls>
</ParameterBlock>
<Parameters>
<Parameter Name="AggregationType">
<Value>3</Value>
</Parameter>
</Parameters>
</LinkedReport>