Monitorování počtu chyb skupiny chyb

Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold (AggregateMonitor)

Toto monitorování zkontroluje počet chyb způsobených touto skupinou chyb.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto monitorování zkontroluje celkový počet chyb zaznamenaných pro skupinu chyb. Počet chyb aplikací zaznamenaný do AEM pro skupinu chyb překročil prahovou hodnotu.

Příčiny

Počet chyb zaznamenaný do AEM v rámci intervalu získávání vzorků překročil prahovou hodnotu. To může být způsobeno několika různými faktory, a to podle aplikace pro tuto skupinu, která selhává. Důvodem můžou být taky problémy s hardwarem v počítačích odesílajících sestavy do AEM.

Řešení

Další kroky, které jde provést jako diagnostiku problému:

Pokud je zapnutý přenos sestav chyb, ověřte, jestli není k dispozici řešení společnosti Microsoft. Eventuální řešení může poskytovat doplňující informace k tomu, jak jde problém vyřešit.

Otevřete přehled chybových událostí, ve kterém najdete odkaz na soubor CAB z havárie, uložený ve složce s trvalými soubory CAB. Pokud se jedná o starou sestavu chyb, soubor CAB už může být odstraněný.

U aplikací, u kterých nejde online nápovědu společnosti Microsoft, by informace o havárii vyžadoval tým podpory k aplikaci nebo vývojový tým aplikace.

Nejnovější aktualizace Service Pack nebo Quick Fix (QFE), která se použila v počítačích řízených AEM, mohla způsobit nečekané zvýšení počtu chyb v těchto počítačích. Zkontrolujte, jestli se použila taková aktualizace softwaru.

Další diagnóza tohoto problému vyžaduje kontrolu související sestavy „hlavních skupin chyb v síti“ za účelem porozumění, jestli se jedná o nejzávažnější skupinu chyb na základě agregovaného počtu.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAlert
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityHigh
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Monitorování počtu chyb skupiny chyb
Počet havárií pro skupinu chyb překročil prahovou hodnotu. Celkový počet zaznamenaných havárií je {0}. Prahová hodnota pro monitorování je {1}.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold" Target="AEMLib!Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket" Accessibility="Public" Enabled="true" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>Alert</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>High</AlertPriority>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Data/Context/Columns/Column[1]$</AlertParameter1>
<AlertParameter2>$Data/Context/Columns/Column[3]$</AlertParameter2>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>