Hibacsoport hibaszámfigyelője

Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold (AggregateMonitor)

Ez a figyelő azt ellenőrzi, hogy hány hibát okozott ez a hibacsoport.

Knowledge Base article:

Összefoglalás

Ez a figyelő azt ellenőrzi, hogy összesen hány hibát jelentett a program az adott hibacsoporthoz. Túllépte a küszöbértéket a hibacsoporthoz tartozó, az AEM-nek jelentett alkalmazáshibák száma.

Okok

A mintavételi időszakban az AEM-nek jelentett hibák száma túllépte a beállított küszöbértéket. Ennek számos oka lehet attól függően, hogy a csoport mely alkalmazása omlik össze. Az sem kizárt, hogy hardverproblémák léptek fel az AEM-nek jelentést küldő számítógépeken.

Megoldás

A probléma diagnosztizálásának további lépései a következők:

Ha be van kapcsolva a hibajelentések küldése, ellenőrizze, hogy van-e microsoftos megoldás a problémára. Ha van, akkor abban további információk lehetnek a problémamegoldáshoz.

Keresse meg a Hibaesemények nézetben az összeomlás Persisted Cabs mappabeli kabinetfájljának (.cab) hivatkozását. Ha régebbi hibajelentésről van szó, a kabinetfájl már esetleg törlődött.

Azon alkalmazások esetén, amelyekhez nem tartozik URL-válaszcím a microsoftos megoldás megtekintéséhez, az alkalmazástámogatási vagy az alkalmazásfejlesztési csoportnak szüksége lehet az összeomlás adataira.

Az AEM által felügyelt számítógépekre telepített egyik legutóbbi szervizcsomag vagy gyorsjavítás (QFE) miatt hirtelen emelkedhet a hibák száma ezeken a számítógépeken. Ellenőrizze, hogy történt-e ilyen szoftverfrissítés.

A probléma további diagnosztizálásához át kell tekinteni a megfelelő Első n hibacsoport nevű jelentést, hogy meg lehessen állapítani, vajon a legkritikusabb hibacsoportról van-e szó az összesített hibaszám alapján.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAlert
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityHigh
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Hibacsoport hibaszámfigyelője
A hibacsoporthoz tartozó összeomlások száma túllépte a küszöbértéket. Összesen {0} összeomlást rögzített a program, a figyelő küszöbértéke pedig {1}.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold" Target="AEMLib!Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket" Accessibility="Public" Enabled="true" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>Alert</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>High</AlertPriority>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Data/Context/Columns/Column[1]$</AlertParameter1>
<AlertParameter2>$Data/Context/Columns/Column[3]$</AlertParameter2>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>