Monitor voor aantal fouten van foutgroep

Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold (AggregateMonitor)

Deze monitor controleert op het aantal fouten dat deze foutgroep heeft veroorzaakt.

Knowledge Base article:

Samenvatting

Deze monitor controleert het totale aantal voor een foutgroep gemelde fouten. Het aan AEM gemelde aantal toepassingsfouten voor de foutgroep heeft de drempel overschreden.

Oorzaken

Het aantal aan AEM gerapporteerde fouten binnen de meetperiode heeft de drempelwaarde overschreden. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, afhankelijk van de toepassing voor deze groep die crasht. Dit kan ook worden veroorzaakt door hardwareproblemen met de computers waarvoor AEM een rapport ontvangt.

Oplossing

De volgende extra stappen kunnen worden uitgevoerd om de oorzaak van het probleem vast te stellen:

Als overdracht van foutrapporten is ingeschakeld, controleert u of er een Microsoft-oplossing beschikbaar is. Als er een oplossing beschikbaar is, biedt deze mogelijk aanvullende informatie waarmee u het probleem kunt verhelpen.

Controleer de weergave voor foutgebeurtenissen op een koppeling naar het cab-bestand van de crash in de map Persisted Cabs. Als dit een oud foutrapport is, is het cab-bestand mogelijk opgeschoond.

Voor die toepassingen waarvoor geen antwoord met een URL naar de Microsoft-oplossing beschikbaar is, moeten de gegevens over de crash worden doorgegeven aan het ondersteunings- of ontwikkelingsteam van de toepassing.

Een recent Service Pack of Quick Fix (QFE) dat onlangs op met AEM beheerde computers is toegepast, kan een plotselinge stijging van het aantal fouten op deze computers veroorzaken. Controleer of een dergelijke software update toegepast is.

Voor verdere diagnose van dit probleem controleert u het gerelateerde rapport voor de top N foutgroepen zodat u kunt vaststellen of dit de meest kritieke foutgroep is op basis van het cumulatieve aantal.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAlert
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityHigh
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Monitor voor aantal fouten van foutgroep
Het totale aantal fouten voor de foutgroep heeft de drempel overschreden. Het totaal aantal vastgelegde crashes is {0}. De drempelwaarde van de monitor is {1}.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold" Target="AEMLib!Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket" Accessibility="Public" Enabled="true" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>Alert</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>High</AlertPriority>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Data/Context/Columns/Column[1]$</AlertParameter1>
<AlertParameter2>$Data/Context/Columns/Column[3]$</AlertParameter2>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>