Övervakare av antal fel per felgrupp

Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold (AggregateMonitor)

Övervakaren kontrollerar antal fel som orsakats av felgruppen.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Övervakaren kontrollerar det totala antalet fel som rapporterats för en felgrupp. Antalet programfel som rapporterats till AEM för felgruppen har passerat tröskelvärdet.

Orsaker

Antalet fel som rapporterats till AEM inom insamlingsperioden har passerat tröskelvärdet. Detta kan bero på flera saker, beroende på vilket program som kraschar för den här gruppen. Det kan också bero på maskinvaruproblem på de datorer som rapporterar till AEM.

Lösning

Ytterligare åtgärder som kan leda dig till rätt diagnos av problemet:

Om överföring av felrapporter har aktiverats kan du kontrollera om det finns en tillgänglig lösning från Microsoft. Om det finns en lösning kan den ge mer information om hur du kan lösa problemet.

Granska vyn med felhändelserna om du vill använda en länk till CAB-filen från kraschen i mappen Persisted Cabs. Om det är en gammal felrapport kan CAB-filen ha städats bort.

För program som inte kan ta emot ett svar med länk till lösningen från Microsoft måste information om kraschen uppges för programsupportteamet eller programutvecklingsteamet.

Om en ny Service Pack eller Quick Fix (QFE) har tillämpats på datorer som hanteras med AEM kan detta leda till en plötslig ökning av fel på de här datorerna. Kontrollera om en sådan uppdatering har gjorts av programvaran.

Du kan undersöka problemet närmare genom att granska rapporten över de X främsta felgrupperna för att se om det här är den viktigaste felgruppen baserat på det totala antalet.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAlert
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityHigh
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Övervakare av antal fel per felgrupp
Antalet krascher med den här felgruppen har passerat tröskelvärdet. Det totala antalet registrerade krascher är {0}. Tröskelvärdet för den här övervakaren är {1}.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold" Target="AEMLib!Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.WatsonBucket" Accessibility="Public" Enabled="true" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>Alert</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.SystemCenter.CM.AEM.Views.Internal.HitCountWatsonBucketThreshold.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>High</AlertPriority>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Data/Context/Columns/Column[1]$</AlertParameter1>
<AlertParameter2>$Data/Context/Columns/Column[3]$</AlertParameter2>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>