Moduł źródła danych dziennika zdarzeń

Microsoft.SystemCenter.HealthServiceModules.WindowsEventLog.Rollup (AggregateMonitor)

Monitor zbiorczy modułu źródła danych dziennika zdarzeń.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Umożliwia zestawienie ogólnej kondycji modułu dziennika zdarzeń.

Rozwiązania

Stan tego monitora jest oparty na stanach jego monitorów jednostek. Aby ustalić, dlaczego stan tego monitora został zmieniony, należy zidentyfikować monitor jednostki, który zmienił jego stan. Aby zlokalizować tę informację, otwórz kartę Zdarzenia zmiany stanu w eksploratorze kondycji dla danego monitora. Kliknij alert prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij pozycję Eksplorator kondycji. W eksploratorze kondycji kliknij kartę Zdarzenia zmiany stanu. Okienko Szczegóły na karcie Zdarzenia zmiany stanu zawiera informację o czasie zmiany stanu monitora oraz szczegóły dotyczące kontekstu tej zmiany stanu.

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.HealthService
Parent MonitorMicrosoft.SystemCenter.HealthServiceModules.Rollup
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.HealthServiceModules.WindowsEventLog.Rollup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="SCLibrary!Microsoft.SystemCenter.HealthService" ParentMonitorID="Microsoft.SystemCenter.HealthServiceModules.Rollup" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>