Tillstånd hos dataåtkomsttjänstens anslutning

Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitor (AggregateMonitor)

Kontrollerar om Management-konfigurationstjänsten kan ansluta till den lokala dataåtkomsttjänsten

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Syftet med den här aggregerade insamlingsövervakaren är att tillhandahålla det övergripande hälsotillståndet hos de lokala Management-konfigurationstjänsternas förmåga att ansluta till den lokala dataåtkomsttjänsten.

Konfiguration

Grönt tillstånd: Kan ansluta

Rött tillstånd: Kan inte ansluta. Mer information finns i respektive beroende enhetsövervakare.

Orsaker

Kontrollera övriga övervakare och se om det finns möjliga orsaker där

Lösningar

Kontrollera övriga övervakare och se om det finns möjliga lösningar där

Element properties:

TargetMicrosoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService.DataAccessServiceConnectivityMonitor" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.SystemCenter.ManagementConfigurationService" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>StateCollection</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>