DFS-N: Hälsosammanslagning för tjänsten

Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleService.ServiceHealthRollup (DependencyMonitor)

Den här beroendeövervakaren slår samman hälsostillstånd för DFS-namnområdestjänstenheten med DFS-namnområdesserverenheten.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Den här regeln är en övervakare för beroendesammanslagning och slår samman hälsotillstånd från länkade mål. Om hälsotillståndet är okänt har inte övervakning påbörjats för detta objekt. Hälsostillståndet för den här övervakaren beror på hälsotillståndet för DFS-namnområdestjänstenheten.

Orsaker

Ett dåligt hälsotillstånd för övervakaren tyder på ett problem med en övervakare för DFS-namnområdesservern.

Lösningar

I driftskonsolen ska man använda hälsoutforskaren till att granska nedåt och ta reda på orsaken till feltillståndet. Felsök och åtgärda problemet med hjälp av produktinformationen för den specifika övervakaren.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleService
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
Source MonitorSystem.Health.AvailabilityState
RelationshipMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleServiceContainsService
CategoryCustom
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<DependencyMonitor ID="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleService.ServiceHealthRollup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleService" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" RelationshipType="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RoleServiceContainsService" MemberMonitor="Health!System.Health.AvailabilityState">
<Category>Custom</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</DependencyMonitor>