DFS-N: Zestawienie kondycji perspektywy usług AD DS serwerów obszaru nazw systemu plików DFS

Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup (DependencyMonitor)

Ten monitor zależności tworzy zestawienie stanu kondycji jednostek Perspektywa Active Directory serwerów obszaru nazw systemu plików DFS w jednostce Serwer obszaru nazw systemu plików DFS.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ta reguła to monitor zbiorczy zależności, który zestawia stany kondycji z połączonych elementów docelowych. Jeśli stan kondycji jest nieznany, monitorowanie tego obiektu jeszcze się nie rozpoczęło. Stan kondycji tego monitora zależy od stanu kondycji jednostki Perspektywa Active Directory serwerów obszaru nazw systemu plików DFS.

Przyczyny

Nieprawidłowy stan tego monitora oznacza problem z monitorem Perspektywa Active Directory serwerów obszaru nazw systemu plików DFS.

Rozwiązania

W konsoli Operacje użyj Eksploratora kondycji w celu szczegółowego przeanalizowania i znalezienia przyczyny nieprawidłowej kondycji. Następnie rozwiąż problem, korzystając z informacji o produkcie z danego monitora zawierającego przyczynę problemu.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
Source MonitorSystem.Health.AvailabilityState
RelationshipMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective
CategoryCustom
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<DependencyMonitor ID="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" RelationshipType="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective" MemberMonitor="Health!System.Health.AvailabilityState">
<Category>Custom</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</DependencyMonitor>