DFS-N: AD DS-hälsosammanslagning för DFS-namnområdesserver

Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup (DependencyMonitor)

Den här beroendeövervakaren slår samman hälsostillstånd för Active Directory-perspektivet för DFS-namnområdesservern med DFS-namnområdesserverenheten.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Den här regeln är en övervakare för beroendesammanslagning och slår samman hälsotillstånd från länkade mål. Om hälsotillståndet är okänt har inte övervakning påbörjats för detta objekt. Hälsostillståndet för den här övervakaren beror på hälsotillståndet för Active Directory-perspektivenheten för DFS-namnområdesservern.

Orsaker

Ett dåligt hälsotillstånd för den här övervakaren tyder på ett problem med Active Directory-perspektivövervakaren för DFS-namnområdesservern.

Lösningar

I driftskonsolen ska man använda hälsoutforskaren till att granska nedåt och ta reda på orsaken till feltillståndet. Felsök och åtgärda problemet med hjälp av produktinformationen för den specifika övervakaren.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
Source MonitorSystem.Health.AvailabilityState
RelationshipMicrosoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective
CategoryCustom
EnabledTrue
Alert GenerateFalse
Alert Auto ResolveFalse
RemotableTrue
AccessibilityPublic

Source Code:

<DependencyMonitor ID="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget.ADPerspectiveHealthRollup" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTarget" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" RelationshipType="Microsoft.Windows.FileServer.DFSN.RootTargetContainsADPerspective" MemberMonitor="Health!System.Health.AvailabilityState">
<Category>Custom</Category>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</DependencyMonitor>