Stav strážených prostředků infrastruktury

Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth (AggregateMonitor)

Souhrnný monitor činnosti strážených prostředků infrastruktury

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Souhrnná chyba dostupnosti stráženého hostitele
Strážené prostředky infrastruktury mají jednu nebo víc chybných sledovacích jednotek stavu dostupnosti.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="HGSDL!Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>