Őrzött háló állapota

Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth (AggregateMonitor)

Egy őrzött háló működésének összesített figyelője.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Őrzött gazdagép összesített rendelkezésre állási hibája
Az őrzött háló egy vagy több rendelkezésre állási állapotra vonatkozó egységfigyelője hibát jelez.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="HGSDL!Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>