Kondycja chronionej sieci szkieletowej

Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth (AggregateMonitor)

Monitor zbiorczy działania chronionej sieci szkieletowej

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Błąd zbiorczy dostępności chronionego hosta
Wystąpił problem z co najmniej jednym monitorem jednostkowym kondycji dostępności tej chronionej sieci szkieletowej.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="HGSDL!Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>