Guarded Fabric Sistem Durumu

Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth (AggregateMonitor)

Guarded Fabric’in çalışmasına yönelik toplu izleyici

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
AlgorithmWorstOf
CategoryAvailabilityHealth
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityMatchMonitorHealth
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Korunan Konak Kullanılabilirliği Toplu Hatası
Bu Guarded Fabric’te bir veya daha fazla başarısız Kullanılabilirlik durumu birim izleyicisi var.

Source Code:

<AggregateMonitor ID="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="HGSDL!Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.ComputerRole.GuardedHost" ParentMonitorID="Health!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal">
<Category>AvailabilityHealth</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.GuardedFabric.10.0.GuardedHost.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>MatchMonitorHealth</AlertSeverity>
</AlertSettings>
<Algorithm>WorstOf</Algorithm>
</AggregateMonitor>