Wypełnij całą grupę komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymi

Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscovery (Discovery)

Ta reguła odnajdywania umożliwia odnajdywanie grupy komputerów z systemem Windows Server o nazwie „Grupa komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymi” i wypełnianie jej przy użyciu wystąpień komputerów z systemami operacyjnymi Windows Server 2016 i nowszymi.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ta reguła odnajdywania umożliwia odnajdywanie grupy komputerów z systemem Windows Server o nazwie „Grupa komputerów z systemami Windows Server 2016 i nowszymi” i wypełnianie jej przy użyciu wystąpień komputerów z systemami operacyjnymi Windows Server 2016 i nowszymi.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroup
EnabledTrue
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.SystemCenter.GroupPopulator Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.AllServersComputerGroupDiscovery" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.ComputerGroup">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryRelationship TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.ComputerGroupContainsComputer"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.GroupPopulator">
<RuleId>$MPElement$</RuleId>
<GroupInstanceId>$Target/Id$</GroupInstanceId>
<MembershipRules>
<MembershipRule>
<MonitoringClass>$MPElement[Name="Microsoft.Windows.Server.10.0.Computer"]$</MonitoringClass>
<RelationshipClass>$MPElement[Name="SC!Microsoft.SystemCenter.ComputerGroupContainsComputer"]$</RelationshipClass>
</MembershipRule>
</MembershipRules>
</DataSource>
</Discovery>