Zjistit procesory hlášené systémem Windows

Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.Discovery (Discovery)

Toto pravidlo využívá rozhraní WMI ke zjištění všech procesorů hlášených operačními systémy Windows Server 2016 a vyššími.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo zjišťování vyhledá třídu Windows Serveru s názvem Procesor systému Windows Server 2016 a vyššího a naplní ji instancemi procesorů, které jsou zjištěné v operačních systémech Windows Server 2016 a vyšších.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
EnabledFalse
Frequency86640
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered Classes and their attribuets:
Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleType Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.CPU.Discovery" Enabled="false" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.Processor">
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="DeviceID"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Name"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Description"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Manufacturer"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Speed"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="DataWidth"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Revision"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="Version"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.Processor" PropertyID="PerfmonInstance"/>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship TypeID="Windows!Microsoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevice"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.CPUDiscovery.ModuleType">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ComputerID>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</ComputerID>
<IntervalSeconds>86640</IntervalSeconds>
<TimeoutSeconds>360</TimeoutSeconds>
</DataSource>
</Discovery>