Odnajdź karty sieciowe (tylko włączone)

Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.Discovery (Discovery)

Ta reguła używa usługi WMI do odnajdywania wszystkich włączonych kart sieciowych zgłaszanych przez systemy operacyjne Windows Server 2016 i nowsze.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Ta reguła odnajdywania umożliwia odnajdywanie klasy systemu Windows Server o nazwie „Karta sieciowa systemów Windows Server 2016 i nowszych” i wypełnianie jej przy użyciu wystąpień kart sieciowych odnalezionych w systemach operacyjnych Windows Server 2016 i nowszych.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
EnabledTrue
Frequency86820
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered Classes and their attribuets:
Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleType Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter.Discovery" Enabled="true" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapter">
<Property TypeID="System!System.Entity" PropertyID="DisplayName"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="DeviceID"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Name"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Description"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="AdapterType"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="Index"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="Manufacturer"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="MACAddress"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="ServiceName"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.NetworkAdapter" PropertyID="PerfmonInstance"/>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship TypeID="Windows!Microsoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevice"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.NetworkAdapterDiscovery.ModuleType">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ComputerID>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</ComputerID>
<IntervalSeconds>86820</IntervalSeconds>
<TimeoutSeconds>360</TimeoutSeconds>
<DiscoverDisabledNetworkAdapters>false</DiscoverDisabledNetworkAdapters>
<UseMacAddress>true</UseMacAddress>
</DataSource>
</Discovery>