Status van Windows Firewall-service

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth (UnitMonitor)

Bewaakt de status van de Windows-service voor Windows Firewall.

Knowledge Base article:

Samenvatting

De Windows Firewall-service helpt uw computer te beschermen door te voorkomen dat niet-gemachtigde gebruikers via het internet of een netwerk toegang krijgen tot uw computer.

Oorzaken

Er kan een groot aantal redenen zijn waarom een service is gestopt, bijvoorbeeld:

Oplossingen

Als deze service wordt gestopt, bent u niet meer beschermd. Als het probleem niet wordt opgelost door de service opnieuw te starten en het besturingssysteem niet in de normale modus kan worden opgestart, kan het zijn dat de configuratie van de service in de veilige modus moet worden bijgewerkt. Eenmaal in de veilige modus moet de service worden ingesteld op “Automatische” opstartmodus en moet de aanmeldingsconfiguratie op “Lokaal systeem” worden ingesteld.

De service kan opnieuw worden gestart met de volgende taak:

De Firewall-service starten

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Windows Firewall-service is gestopt
De Windows Firewall-service op de server {0} is gestopt.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>MpsSvc</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>