Windows-brandväggtjänstens hälsa

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth (UnitMonitor)

Övervakar Windows-tjänstens hälsa för Windows-brandväggen

Knowledge Base article:

Sammanfattning

Windows-brandväggen skyddar datorn genom att hindra obehöriga användare från att få tillgång till din dator via Internet eller ett nätverk.

Orsaker

En tjänst kan stoppas av många orsaker, bland andra:

Lösningar

Om den här tjänsten stoppas är du oskyddad. Om inte en omstart av tjänsten löser problemet och operativsystemet inte kan starta i normalt läge kan konfigurationen av tjänsten behöva uppdateras i Felsäkert läge. När datorn körs i Felsäkert läge ska tjänsten konfigureras med starttypen Automatiskt och inloggningskonfigurationen ska anges till Lokalt system.

Tjänsten kan startas om med hjälp av följande uppgift:

Starta brandväggstjänsten

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Windows-brandväggtjänsten stoppad
Windows-brandväggen på servern {0} har stoppats
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>MpsSvc</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>