Windows Güvenlik Duvarı Hizmeti Durumu

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth (UnitMonitor)

Windows Güvenlik Duvarı için Windows hizmetinin durumunu izler

Knowledge Base article:

Özet

Windows Güvenlik Duvarı hizmeti sizi, yetkisiz kullanıcıların İnternet veya bir ağ yoluyla bilgisayarınıza erişim kazanmasından korumaya yardımcı olur.

Nedenler

Bir hizmet, aşağıdakiler gibi birçok nedenden ötürü durabilir:

Çözümler

Bu hizmet durdurulursa, korunmamış olursunuz. Hizmeti yeniden başlatmak sorunu çözmüyorsa ve İşletim Sistemi Normal Mod'da önyüklenemiyorsa, hizmet yapılandırmasının Güvenli Mod'da güncelleştirilmesi gerekebilir. Güvenli Mod'a girildiğinde, hizmetin "Otomatik" türünde bir başlatmayla yapılandırılması ve Oturum Açma yapılandırmasının "Yerel Sistem" olarak ayarlanması gerekir.

Hizmet aşağıdaki görev kullanılarak yeniden başlatılabilir:

Güvenlik Duvarı hizmetini başlat

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Windows Güvenlik Duvarı Hizmeti Durdu
{0} sunucusundaki Windows Güvenlik Duvarı hizmeti çalışmayı durdurdu
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>MpsSvc</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>