Stav služby brány Windows Firewall

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth (UnitMonitor)

Monitoruje stav služby systému Windows pro Windows Firewall.

Knowledge Base article:

Souhrn

Služba Windows Firewall pomáhá chránit počítač tím, že neověřeným uživatelům brání v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu.

Příčiny

Služba se může zastavit z mnoha důvodů včetně:

Řešení

Pokud je tato služba zastavená, nebudete chránění. Jestliže restartem služby nedojde k vyřešení potíží a operační systém se nemůže spustit v normálním režimu, bude případně nutné konfiguraci služby aktualizovat v nouzovém režimu. Jakmile přejdete do nouzového režimu, službu je nutné konfigurovat jako typ spouštění „Automaticky“ a konfiguraci přihlášení je nutné nastavit na „Místní systém“.

Tuto službu lze restartovat pomocí následující úlohy:

Spustit službu Firewall

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Služba Windows Firewall je zastavená
Služba Windows Firewall na serveru {0} je zastavená.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>MpsSvc</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>