Kondycja usługi Zapora systemu Windows

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth (UnitMonitor)

Monitoruje kondycję usługi Zapora systemu Windows

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Usługa Zapora systemu Windows pomaga chronić ten komputer, uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do tego komputera za pośrednictwem Internetu lub sieci.

Przyczyny

Usługa może zostać zatrzymana z wielu powodów, takich jak:

Rozwiązania

Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, pozostaniesz bez ochrony. Jeśli ponowne uruchomienie usługi nie rozwiąże problemu, a system operacyjny nie uruchomi się w trybie normalnym, może być konieczne zaktualizowanie konfiguracji usługi w trybie bezpiecznym. Po uruchomieniu w trybie bezpiecznym należy skonfigurować usługę, ustawiając wartość „Automatyczne” dla typu uruchomienia oraz wartość „System lokalny” dla logowania.

Usługę można ponownie uruchomić za pomocą następującego zadania:

Uruchom usługę Zapora

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Usługa Zapora systemu Windows została zatrzymana
Usługa Zapora systemu Windows na serwerze {0} przestała działać
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.FirewallServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>MpsSvc</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>