Status TCP/IP-NetBIOS-service

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth (UnitMonitor)

Hiermee bewaakt u de status van de Windows-service voor TCP/IP-NetBIOS.

Knowledge Base article:

Samenvatting

De TCPIP NetBIOS Helper Browser-service biedt ondersteuning voor NetBIOS over TCP/IP (NetBT)-service en NetBIOS-naamomzetting. Als de service is gestopt kunnen computers en netwerkapparaten niet worden bereikt op naam.

Oorzaken

Er kan een groot aantal redenen zijn waarom een service is gestopt, bijvoorbeeld:

Oplossingen

De service kan opnieuw worden gestart via de module Services die kan worden geopend via de volgende taak van de console Computerbeheer:

De console Computerbeheer starten

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
TCP/IP-NetBIOS-service gestopt
De TCP/IP-NetBIOS-service op de server {0} is gestopt.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>LmHosts</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>