Stav služby TCP/IP NetBIOS

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth (UnitMonitor)

Monitoruje stav služby systému Windows pro TCP/IP NetBIOS.

Knowledge Base article:

Souhrn

Služba TCPIP NetBIOS Helper Browser povoluje podporu služby NetBIOS over TCP/IP (NetBT) a překlad názvů NetBIOS. Dojde-li k zastavení této služby, systém Windows nebude schopen vyhledat počítače a síťová zařízení podle názvu.

Příčiny

Služba se může zastavit z mnoha důvodů včetně:

Řešení

Službu lze restartovat pomocí modulu snap-in Služby, ke kterému se dostanete prostřednictvím úlohy konzoly Správa počítače:

Spuštění konzole Správa počítače

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Služba TCP/IP NetBIOS byla zastavena
Služba TCP/IP NetBIOS v serveru {0} byla zastavena.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>LmHosts</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>