Kondycja usługi NetBIOS TCP/IP

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth (UnitMonitor)

Monitoruje kondycję usługi NetBIOS TCP/IP w systemie Windows

Knowledge Base article:

Podsumowanie

Usługa Przeglądarka pomocy TCPIP NetBIOS zapewnia obsługę usługi NetBIOS przez TCP/IP (NetBT) oraz rozpoznawanie nazw NetBIOS. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, system Windows nie będzie mógł uzyskać dostępu do komputerów i urządzeń sieciowych na podstawie nazwy.

Przyczyny

Usługa może zostać zatrzymana z wielu powodów, takich jak:

Rozwiązania

Usługę można ponownie uruchomić za pomocą przystawki Usługi dostępnej za pośrednictwem zadania konsoli Zarządzanie komputerem:

Uruchom konsolę Zarządzanie komputerem

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
Usługa NetBIOS TCP/IP została zatrzymana
Usługa NetBIOS TCP/IP na serwerze {0} przestała działać
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>LmHosts</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>