TCP/IP NetBIOS Hizmet Durumu

Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth (UnitMonitor)

TCP/IP NetBIOS için Windows hizmetinin durumunu izler

Knowledge Base article:

Özet

TCPIP NetBIOS Yardımcı Tarayıcı hizmeti, TCP/IP üzerinde NetBIOS (NetBT) hizmeti ve NetBIOS ad çözümleme için desteği etkinleştirir. Bu hizmet durdurulursa, Windows bilgisayarlara ve ağ cihazlarına bunların adlarıyla erişemez.

Nedenler

Bir hizmet, aşağıdakiler gibi birçok nedenden ötürü durabilir:

Çözümler

Hizmet, Bilgisayar Yönetimi konsol görevi üzerinden erişilebilecek Hizmetler bileşeni kullanılarak yeniden başlatılabilir:

Bilgisayar Yönetim Konsolu'nu Başlat

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
Parent MonitorMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
TCP/IP NetBIOS Hizmeti Durdu
{0} sunucusundaki TCP/IP NetBIOS hizmeti çalışmayı durdurdu
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="ServervNext!Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem" ParentMonitorID="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.CoreServicesRollup" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.CheckNTServiceStateMonitorType" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem.TCPIPNetBiosHelperBrowserServiceHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="Running" MonitorTypeStateID="Running" HealthState="Success"/>
<OperationalState ID="NotRunning" MonitorTypeStateID="NotRunning" HealthState="Error"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ServiceName>LmHosts</ServiceName>
</Configuration>
</UnitMonitor>