Zjistit fyzické disky se systémem Windows

Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.Discovery (Discovery)

Toto pravidlo využívá rozhraní WMI ke zjištění všech fyzických disků operačních systémů Windows Server 2016 a vyšších.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo zjišťování vyhledá třídu Windows Serveru s názvem Fyzický disk systému Windows Server 2016 a vyššího a naplní ji instancemi fyzických disků, které jsou zjištěné v operačních systémech Windows Server 2016 a vyšších.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem
EnabledFalse
Frequency86880
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered Classes and their attribuets:
 • Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk
  • DisplayName
  • DeviceID
  • Name
  • Description
  • Caption
  • Index
  • InterfaceType
  • Manufacturer
  • Model
  • SCSIBus
  • SCSILogicalUnit
  • SCSIPort
  • SCSITargetID
  • Size
  • TotalCylinders
  • TotalHeads
  • TotalSectors
  • TotalTracks
  • TracksPerCylinder
  • PerfmonInstance
Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleType Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk.Discovery" Enabled="false" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.OperatingSystem">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryClass TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk">
<Property TypeID="System!System.Entity" PropertyID="DisplayName"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="DeviceID"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Name"/>
<Property TypeID="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice" PropertyID="Description"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="Caption"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="Index"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="InterfaceType"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="Manufacturer"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="Model"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="SCSIBus"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="SCSILogicalUnit"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="SCSIPort"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="SCSITargetID"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="Size"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="TotalCylinders"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="TotalHeads"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="TotalSectors"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="TotalTracks"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="TracksPerCylinder"/>
<Property TypeID="WindowsServer!Microsoft.Windows.Server.PhysicalDisk" PropertyID="PerfmonInstance"/>
</DiscoveryClass>
<DiscoveryRelationship TypeID="Windows!Microsoft.Windows.ComputerHostsLogicalDevice"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskDiscovery.ModuleType">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<ComputerID>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</ComputerID>
<IntervalSeconds>86880</IntervalSeconds>
<TimeoutSeconds>360</TimeoutSeconds>
</DataSource>
</Discovery>