Pravidlo zjišťování vztahů mezi fyzickými disky a diskovými oddíly

Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.Discovery (Discovery)

Toto pravidlo zjistí vztahy mezi fyzickými disky diskovými oddíly.

Knowledge Base article:

Souhrn

Toto pravidlo zjišťování vyhledá a naplní třídu vztahů systému Windows Server s názvem Fyzický disk obsahuje diskový oddíl instancemi vztahů Fyzický disk obsahuje diskový oddíl.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk
EnabledFalse
Frequency86940
RemotableFalse

Object Discovery Details:

Discovered relationships and their attribuets:

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
DiscoveryDataSource DataSource Microsoft.Windows.WmiProviderWithRelationshipSnapshotDataMapper Default

Source Code:

<Discovery ID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition.Discovery" Enabled="false" Target="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDisk">
<Category>Discovery</Category>
<DiscoveryTypes>
<DiscoveryRelationship TypeID="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition"/>
</DiscoveryTypes>
<DataSource ID="DiscoveryDataSource" TypeID="Windows!Microsoft.Windows.WmiProviderWithRelationshipSnapshotDataMapper">
<NameSpace>\\$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$\root\cimv2</NameSpace>
<Query>associators of {win32_diskdrive='$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$'} where ResultClass=Win32_DiskPartition</Query>
<Frequency>86940</Frequency>
<RelationshipId>$MPElement[Name="Microsoft.Windows.Server.10.0.PhysicalDiskContainsDiskPartition"]$</RelationshipId>
<SourceRoleSettings>
<Settings>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Name>
<Value>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</Name>
<Value>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</Value>
</Setting>
</Settings>
</SourceRoleSettings>
<TargetRoleSettings>
<Settings>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Name>
<Value>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/PrincipalName$</Value>
</Setting>
<Setting>
<Name>$MPElement[Name="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</Name>
<Value>$Data/Property[@Name='DeviceID']$</Value>
</Setting>
</Settings>
</TargetRoleSettings>
</DataSource>
</Discovery>