Błąd lub uszkodzenie systemu plików

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth (UnitMonitor)

Monitoruje, czy system plików zgłosił wewnętrzny błąd lub uszkodzenie na dysku logicznym.

Knowledge Base article:

Podsumowanie

System NTFS zgłosił, że dysk logiczny jest uszkodzony lub całkowicie niedostępny. Niektóre dane zapisane na woluminie mogą być niedostępne.

Przyczyny

Dysk logiczny mógł ulec uszkodzeniu lub jest niedostępny z wielu przyczyn; niektóre z nich przedstawiono poniżej:

Rozwiązania

Sprawdź stan sprzętu pod kątem awarii (np. dysk, kontroler lub okablowanie). W większości przypadków dziennik systemowy zawiera dodatkowe zdarzenia wskazujące przyczynę awarii, które mogą pochodzić ze sterowników magazynu niższego poziomu.

Po określeniu i usunięciu problemu sprzętowego:

1. Otwórz przystawkę Zarządzanie dyskami.

2. Przeskanuj dyski, a następnie uaktywnij ponownie dyski z błędami.

Jeśli dysk należy do woluminu dublowanego lub RAID-5, przeprowadź ponowną synchronizację lub utwórz ponownie wolumin.

3. Uruchom program chkdsk na każdym ponownie uaktywnionym woluminie.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
System plików NTFS zgłosił błąd lub uszkodzenie dysku logicznego.
System plików NTFS na dysku logicznym {0} zgłosił błąd lub uszkodzenie części systemu plików. Na dysku logicznym ustawiono ten bit zanieczyszczenia. W większości przypadków uruchomienie narzędzia CHKDSK rozwiąże problem. Dokładniejsze wskazówki znajdują się w części Znajomość produktu.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" ParentMonitorID="SystemHealth!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotAvailabile" MonitorTypeStateID="Bad" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Availabile" MonitorTypeStateID="Good" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<IntervalSeconds>3600</IntervalSeconds>
<TargetComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</TargetComputerName>
<DiskLabel>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</DiskLabel>
<TimeoutSeconds>300</TimeoutSeconds>
</Configuration>
</UnitMonitor>