Filsystemet innehåller fel eller är skadat

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth (UnitMonitor)

Övervakar huruvida filsystemet har rapporterat ett fel på filsystemet eller en skada på den logiska disken.

Knowledge Base article:

Sammanfattning

NTFS har rapporterat att den logiska disken antingen är skadad eller fullständigt otillgänglig. Vissa data som är lagrade på volymen kan vara otillgängliga.

Orsaker

En logisk disk kan bli skadad eller otillgänglig av flera skäl, bland annat följande:

Lösningar

Kontrollera statusen för maskinvaran beträffande fel (till exempel en disk, styrenhet, kabelfel). I de flesta fall innehåller systemloggen flera händelser från lagringsdrivrutiner på lägre nivå som visar orsaken till felet.

När du har isolerat och löst maskinvaruproblemet:

1. Öppna snapin-modulen Diskhantering.

2. Sök igenom diskarna och återaktivera sedan eventuella diskar med fel.

Omsynkronisera eller återskapa volymen vid behov om disken tillhörde en speglad volym eller RAID-5-volym.

3. Kör chkdsk på återaktiverade volymer.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
NTFS rapporterade att den logiska disken innehåller fel eller är skadad.
NTFS på den logiska disken {0} har rapporterat att en del av filsystemet innehåller fel eller är skadat. Den skadade biten har angetts för den logiska disken. I de flesta fall kan du åtgärda problemet genom att köra CHKDSK-verktyget. Läs mer i produktinformationen.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" ParentMonitorID="SystemHealth!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotAvailabile" MonitorTypeStateID="Bad" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Availabile" MonitorTypeStateID="Good" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<IntervalSeconds>3600</IntervalSeconds>
<TargetComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</TargetComputerName>
<DiskLabel>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</DiskLabel>
<TimeoutSeconds>300</TimeoutSeconds>
</Configuration>
</UnitMonitor>