Dosya sistemi hatası veya bozulması

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth (UnitMonitor)

Dosya sisteminin dosya sisteminde bir hata veya mantıksal diskte bir bozulma rapor edip etmediğini izler.

Knowledge Base article:

Özet

NTFS, mantıksal diskin bozuk veya tamamen kullanılamaz olduğunu rapor etti. Birimde depolanmış bazı verilere erişilemeyebilir.

Nedenler

Mantıksal bir disk, çeşitli nedenlerle bozulabilir veya erişilemez duruma gelebilir; bu nedenlerden bazıları şunlardır:

Çözümlemeler

Hatalar (örneğin bir disk, denetçi, kablolama hatası) için donanımınızın durumunu denetleyin. Çoğu durumda, sistem günlüğü, alt düzey depolama sürücülerinden hatanın nedenini gösteren ek olaylar içerir.

Donanım sorununu bulup çözümledikten sonra:

1. Disk Yönetimi ek bileşenini açın.

2. Diskleri yeniden tarayın ve sonra hatalı diskleri yeniden etkinleştirin.

Disk, yansıtılmış veya RAID-5 olan bir birimin bir üyesiydiyse, birimi gerektiği gibi yeniden eşitleyin veya yeniden oluşturun.

3. Yeniden etkinleştirilen birimlerde chkdsk komutunu çalıştırın.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
Parent MonitorSystem.Health.AvailabilityState
CategoryStateCollection
EnabledTrue
Alert GenerateTrue
Alert SeverityError
Alert PriorityNormal
Alert Auto ResolveTrue
Monitor TypeMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype
RemotableTrue
AccessibilityPublic
Alert Message
NTFS, mantıksal diskin hata durumunda veya bozuk olduğunu rapor etti.
{0} mantıksal diskindeki NTFS, dosya sisteminin bir bölümünün hata durumunda olduğunu veya bozulduğunu rapor etti. Bu kirli bit, mantıksal disk için ayarlanmış. Çoğu durumda CHKDSK yardımcı programını çalıştırmak sorunu giderir. Eksiksiz yönergeler için ürün bilgilerine başvurun.
RunAsDefault

Source Code:

<UnitMonitor ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth" Accessibility="Public" Enabled="true" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" ParentMonitorID="SystemHealth!System.Health.AvailabilityState" Remotable="true" Priority="Normal" TypeID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.Monitortype" ConfirmDelivery="false">
<Category>StateCollection</Category>
<AlertSettings AlertMessage="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.AvailabilityHealth.AlertMessage">
<AlertOnState>Error</AlertOnState>
<AutoResolve>true</AutoResolve>
<AlertPriority>Normal</AlertPriority>
<AlertSeverity>Error</AlertSeverity>
<AlertParameters>
<AlertParameter1>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/Name$</AlertParameter1>
</AlertParameters>
</AlertSettings>
<OperationalStates>
<OperationalState ID="NotAvailabile" MonitorTypeStateID="Bad" HealthState="Error"/>
<OperationalState ID="Availabile" MonitorTypeStateID="Good" HealthState="Success"/>
</OperationalStates>
<Configuration>
<IntervalSeconds>3600</IntervalSeconds>
<TargetComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</TargetComputerName>
<DiskLabel>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</DiskLabel>
<TimeoutSeconds>300</TimeoutSeconds>
</Configuration>
</UnitMonitor>