Saniyede Disk Bayt Sayısı için Toplama Kuralı 2008

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.Collection (Rule)

Mantıksal Diskler\Saniyede Disk Bayt Sayısı performans sayacını toplar

Knowledge Base article:

Özet

Bu kural, Mantıksal Disk\Disk Baytları/sn performans sayacı için performans verilerini toplar.

Mantıksal Disk\Disk Baytları/sn performans sayacı, yazma işlemleri sırasında baytların diskte ve diskten aktarılma hızını gösterir.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
CategoryPerformanceCollection
EnabledFalse
Instance NameLogicalDisk
Counter NameDisk Bytes/sec
Frequency300
Alert GenerateFalse
RemotableTrue

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PerformanceDS DataSource System.Performance.OptimizedDataProvider Default
WriteToDB WriteAction Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData Default
WriteToDW WriteAction Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData Default

Source Code:

<Rule ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.DiskBytesPerSec.Collection" Enabled="false" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk">
<Category>PerformanceCollection</Category>
<DataSources>
<DataSource ID="PerformanceDS" TypeID="SystemPerf!System.Performance.OptimizedDataProvider">
<ComputerName>$Target/Host/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.Computer"]/NetworkName$</ComputerName>
<CounterName>Disk Bytes/sec</CounterName>
<ObjectName>LogicalDisk</ObjectName>
<InstanceName>$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$</InstanceName>
<AllInstances>false</AllInstances>
<Frequency>300</Frequency>
<Tolerance>10</Tolerance>
<ToleranceType>Percentage</ToleranceType>
<MaximumSampleSeparation>12</MaximumSampleSeparation>
</DataSource>
</DataSources>
<WriteActions>
<WriteAction ID="WriteToDB" TypeID="SC!Microsoft.SystemCenter.CollectPerformanceData"/>
<WriteAction ID="WriteToDW" TypeID="SCDW!Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.PublishPerformanceData"/>
</WriteActions>
</Rule>