Informace o svazku

Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.VolumeInfo.Task (Task)

Informace o tomto svazku získáte po spuštění nástroje fsutil.

Knowledge Base article:

Souhrn

Tato úloha spustí nástroj příkazového řádku „FSINFO“, který zobrazí informace o příslušném disku, tj. například systém souborů, a zda daný svazek podporuje rozlišování velkých a malých písmen v názvech souborů, Unicode v názvech souborů nebo diskové kvóty.

Element properties:

TargetMicrosoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk
AccessibilityPublic
CategoryMaintenance
EnabledTrue
RemotableFalse
Timeout300

Member Modules:

ID Module Type TypeId RunAs 
PA ProbeAction System.CommandExecuterProbe Default

Source Code:

<Task ID="Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk.VolumeInfo.Task" Target="Server2008!Microsoft.Windows.Server.2008.LogicalDisk" Accessibility="Public">
<Category>Maintenance</Category>
<ProbeAction ID="PA" TypeID="System!System.CommandExecuterProbe">
<ApplicationName>%WINDIR%\System32\fsutil.exe</ApplicationName>
<WorkingDirectory/>
<CommandLine>fsinfo volumeinfo "$Target/Property[Type="Windows!Microsoft.Windows.LogicalDevice"]/DeviceID$"\</CommandLine>
<TimeoutSeconds>300</TimeoutSeconds>
<RequireOutput>true</RequireOutput>
<Files/>
</ProbeAction>
</Task>